Muntatge de dos avis amb papers al costat de la imatge d'una guardiola amb diners en forma de porquet

El truc legal que poca gent sap: com jubilar-se amb només 61 anys a Espanya

Així pots accedir a la jubilació abans d'hora

La jubilació és l'últim esglaó a la vida de la majoria dels treballadors. Són diversos els motius pels quals una persona decideix o es veu obligada a acollir-se a la jubilació anticipada, però cal tenir en compte diferents punts.

Per a casos concrets, com ara un acomiadament amb una edat avançada o simplement voler retirar-se abans d'hora, dins del sistema de pensions es parla de dues modalitats de jubilació: la jubilació anticipada voluntària i la involuntària o forçosa. En aquest darrer cas, el treballador es podrà jubilar amb 61 anys, però per això cal complir una sèrie de requisits.

L'edat legal de jubilació a Espanya

Aquest 2023 l'edat legal per a la jubilació ordinària se situa en els 66 anys i 4 mesos si s'acredita menys de 37 anys i 9 mesos de cotització a la Seguretat Social. La cosa canvia per a aquells treballadors que hagin cotitzat 37 anys i 9 mesos o més. El 2023, en aquests casos, es poden jubilar amb 65 anys.

De l'any 2022 al 2023, s'ha incrementat en tres mesos el període de cotització necessari. Aquest ha passat de 37 anys i 6 mesos a 37 anys i 9 mesos. Així mateix, l'edat de jubilació ha augmentat dos mesos i ha passat de 66 anys i 2 mesos a 66 anys i 4 mesos.

Muntatge amb una parella de jubilats caminant i una mà amb bitllets d'euro
L'edat ordinària de jubilació se situa en 66 anys i 4 mesos aquest 2023. | Getty Images, Pressmaster

Tot el que has de saber sobre les jubilacions anticipades

Tot i això, hi ha l'opció d'obtenir la jubilació fins a 24 mesos abans d'arribar a l'edat legal si es parla de jubilació anticipada voluntària. És a dir, a partir dels 63 anys quan s'hagin cotitzat almenys 37 anys i 9 mesos o 64 anys i 4 mesos si és menys.

Pel que fa a la jubilació anticipada involuntària o forçosa, l'edat es pot avançar fins a 48 mesos. A partir dels 61 anys, si s'ha cotitzat durant 37 anys i 9 mesos o més. Serà de 62 anys i 4 mesos si no s'ha arribat a aquest període de cotització.

En tots dos casos, per la seva banda, la jubilació anticipada té associada una disminució de la quantia de la pensió pels coeficients reductors. Aquests es van modificar el darrer 2022.

Requisits per jubilar-se amb 61 anys

Dins la jubilació anticipada forçosa, per jubilar-se amb 61 anys, el treballador ha d'acreditar estar inscrit com a demandant d'ocupació des de 6 mesos abans de la sol·licitud de la jubilació.

D'altra banda, dels anys cotitzats, dos han de comprendre's en els 15 anys anteriors a la jubilació. Així mateix, aquest tipus de jubilació només es preveu per als treballadors per compte d'altri. En el cas dels autònoms, no es poden jubilar de manera anticipada forçosa, només es poden acollir a la jubilació anticipada voluntària.

Muntatge amb una parella de jubilats i una guardiola amb monedes amuntegades al costat
Si compleix diversos requisits, un treballador es pot jubilar amb 61 anys de manera anticipada. | Monkey Business Images, Getty Images Signature

Com tenir dret a la jubilació anticipada involuntària?

Per tenir dret a la jubilació anticipada forçosa, es pot procedir de diverses causes d'extinció de contracte. Una és l'acomiadament col·lectiu o ERO per causes econòmiques, organitzatives, tècniques o de producció, així com un acomiadament objectiu per aquestes causes.

Una altra en pot ser l'acomiadament per força major avalat per l'autoritat laboral o l'extinció del contracte per resolució judicial en processos de llei concursal. Passa el mateix amb l'extinció del contracte per mort, incapacitat o jubilació de l'empresari. També n'és una causa l'extinció del contracte per raons de violència de gènere que obliguin la treballadora a abandonar la feina.

Finalment, hi ha una novetat que va arribar amb la reforma de les pensions. S'hi va incloure l'extinció del contracte per part del treballador a causa de modificacions substancials en les condicions de treball. Aquestes poden ser aquelles que afectin la dignitat del treballador, trasllats geogràfics, retards en els pagaments, manca de pagament i altres incompliments greus de les obligacions de l'empresari a excepció dels de força major.

Logo de WhatsAppNOVETAT WHATSAPP: Clica aquí per rebre GRATIS i en EXCLUSIVA les notícies, novetats i últimes hores de PENSIONS al WhatsApp!