El silenciós enemic dels nostres avis que s'ha disparat molt més que el coronavirus

L'estadística és anterior a la pandèmia de la Covid-19

Mans arrugadas d'una àvia
L'estadística és anterior a la pandèmia de la Covid-19 | Catalunya Diari

El 64,1% de les persones que assisteixen als centres de gent gran a Catalunya senten soledat, segons un estudi de la Fundació la Caixa. En el conjunt de l'Estat, la xifra ascendeix al 68,5%, del qual el 53,7% correspon a soledat moderada, el 10,3% greu i el 4,5% molt greu.

La dada de Catalunya s'extreu d'una mostra de 4.450 usuaris dels 192 centres propis i adherits en conveni amb les administracions públiques, entitats i centres del programa Gent Gran de la fundació. L'estudi determina que la soledat social, que és la manca de connexió social i relacions de suport, és lleugerament més gran que la soledat emocional, que són els sentiments d'abandó, buidor i absència de persones estimades. 

La soledat emocional augmenta a mesura que la persona es va fent gran. Pel que fa al gènere, afecta homes i dones de manera similar: el 62% dels homes i el 69,4% de les dones pateixen soledat. Tot i això, la manera d'experimentar-la i viure-la té alguns matisos.

Per exemple, en els homes es caracteritza per un dèficit relacional focalitzat en l'absència de persones amb les que relacionar-se i, especialment en una manca de relacions de confiança. En canvi, en les dones, s'hi afegeixen sentiments de buidor i abandó, amb matisos essencials d'una soledat més complexa. 

  

  

 persones casadessoledatviudesnivell educatiusoledat emocional

  

  

sensació de soledat

  

Les dades recollides en aquesta enquesta són anteriors a la pandèmia de la Covid-19, durant la qual s'hi ha sumat l'aïllament social. Per conèixer aquesta situació, el Programa Gent Gran de la Fundació La Caixa ha fet el seguiment de persones usuàries de centres de gent gran de tot l'Estat confinades a casa seva. Entre les conclusions extretes, destaca que són les persones amb una visió més positiva i proactiva de la soledat les que han portat millor el confinament

  

  

soledatvisió positiva afrontament passiusoledat

Com es mesura la soledat?

L'enquesta principal es va fer entre els mesos d’octubre i novembre del 2018, a 14.832 persones que assisteixen a la xarxa de més de 600 centres de persones grans propis de la Fundació La Caixa i en conveni amb les administracions públiques. D'aquestes, el 31,1 % són homes i el 68,9 % són dones.

El 40,89 % de les persones enquestades conviuen amb la seva parella, mentre que el 33,91 % viuen soles, i la resta, amb altres familiars o amics. El 49,2 % de les persones enquestades disposen d’estudis primaris i el 25 % del total tenen estudis secundaris. 

  

  

soledatescala de soledat de De Jong Giervelddiscrepància cognitivasoledat

Comentaris

envia el comentari