Només el 0,46% dels catalans han declarat l'IRPF davant l'anomenada Hisenda catalana

La xifra més baixa de la compravenda d’habitatges des de 2016: gairebé un 10%

A l'Estat, el descens va ser del 9%

La compravenda d'habitatges va patir un descens del 9,8% al juny respecte del mateix mes de l'any passat, fins a les 6.233 operacions, segons les dades provisionals de l'Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Es tracta de la xifra més baixa des del 2016, quan aleshores es van registrar 6.010 compravendes  d'habitatge, en comparació al maig, la caiguda es va accentuar un 18,1%. De les 6.233 operacions, 857 pisos eren nous i 5.376 eren de segona mà, mentre que tenint en compte el règim, 5.671 eren lliures i 562 de segona mà.

Girona és l'única província que se salva del descens

Per demarcacions, es van registrar caigudes a totes elles, excepte a les comarques de Girona. A la demarcació de Barcelona,  es va registrar un descens en la compravenda de pisos del 12,1% en comparació del juny del 2018, amb 4.170 operacions, mentre que respecte el maig es va accentuar fins al 18,25%. Del total, 601 presos eren nous i 3.569 de segona mà, mentre que 3.709 eren lliures i 461 de protecció oficial.

A la demarcació de Lleida, es van registrar 301 operacions de compravenda al juny, xifra que representa un  descens del 22,6% en comparació al mateix mes de l'any passat. A més, és la caiguda més destacada dels quatre territoris catalans. En relació al mes anterior, la caiguda va ser del 7,67%. Del total, 74 eren nous i 227 de segona mà, mentre que 261 eren lliures i 40 de protecció oficial.

Imatge d'una casa
Girona és l'única província que se salva del descens | Cedida

 

A les comarques de Tarragona, es van vendre 932 habitatges al juny, el què suposa un  descens del 3,5% en relació al mateix mes del 2018 i un 12,82% en relació al maig. Del total, 82 eren nous i 850 usats i 906 lliures i 26 de protecció oficial.

En canvi, a les comarques de Girona és l'única demarcació on la compravenda de pisos ha augmentat  en comparació fa un any, concretament un 2,3%, però en canvi la variació intermensual ha estat del 25,5%. Es van vendre 830 habitatges, dels quals 100 eren nous i 730 de segona mà i 795 lliures i 35 de protecció oficial.

Pel que fa al conjunt de l'Estat, es van registrar  40.961 operacions de compravenda, xifra que representa un descens del 9%. Les comunitats que presenten un major increment  anual van ser a l'Aragó  (3,7%), Galícia  (2,4) i a La Rioja (0,4%), mentre que les  més baixes corresponen al País Basc (-13,1%), les  Illes Balears  (-12,4%) i Extremadura  (-9,2%) presenten les taxes anuals més baixes.

Xifres molt semblants  al mes anterior

La compravenda d'habitatges a Catalunya va caure un 9% al maig en relació amb el mateix mes de l'any passat, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En total, es van fer 7.610 compravendes, de les quals 6.903 eren habitatges lliures i 707 protegits, entre els quals 1.141 eren nous i els altres 6.469, de segona mà.

En canvi, al conjunt de l'Estat, la compravenda d'habitatges va pujar un 1,1%. En total es van vendre 47.558 habitatges, dels quals 42.996 eren lliures i 4.562 protegits. Per altra banda, 8.305 eren nous i 39.253 de segona mà. Les comunitats amb majors increments van ser Astúries (41%) i Cantàbria (19,6%) i els majors descensos es van donar a Navarra (-17,7%) i La Rioja (-15%).

També et pot interessar...