Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Muntatge amb una persona amb papers i una calculadora i el logotip de l'Agència Tributària

Hisenda s'ho pensa millor: podria eliminar un impost conegut per molta gent a Espanya

L'Agència Tributària valora eliminar l'IVA en certs casos

És un dels impostos més coneguts per tots els espanyols. L'IVA, però, també ha esdevingut un problema en diversos casos. Sobretot, en relació amb els autònoms i les petites empreses.

De tant en tant, per la seva banda, assistim a bones notícies, com ha passat ara. En aquest sentit, sembla que tot podria apuntar que els autònoms s'acomiadaran de l'IVA en certs casos. Per saber-ho tot, és convenient conèixer dins de quina norma es recull.

Aquestes són les persones que podrien deixar de pagar l'IVA

Aquesta nova mesura queda recollida dins de la Directiva (UE) 2020/285. S'hi estableix la implantació d'un nou règim especial de franquícia en relació amb l'impost sobre el valor afegit o l'IVA.

Això farà que tant els autònoms com els petits empresaris, sempre que facturin menys de 85.000 euros l'any, puguin quedar exempts de l'obligació d'abonar l'IVA trimestralment. Així és com es fa actualment.

Muntatge del logo de l'Agència Tributària damunt de bitllets d'euro
Per alliberar-se de l'IVA, els autònoms han de facturar menys de 85.000 euros l'any | Getty Images

Altres països d'Europa ja ho han fet

La mesura, no obstant això, no serà una cosa que només s'apliqui a Espanya. La decisió d'eliminar l'IVA fins que no s'arribi a certa facturació està en la línia d'altres règims semblants que ja es veuen a altres països de la Unió Europea.

Actualment, també hi ha diverses organitzacions d'autònoms que estan parlant amb l'Administració amb l'objectiu que també es pugui implementar al nostre país. La idea és fer-ho, com a molt tard, el 2025.

El nou règim especial pel qual els autònoms quedaran eximits de l'obligació de presentar les declaracions trimestrals d'IVA té caràcter opcional. Per això, tampoc hauran de repercutir ni deduir les quotes.

En emetre les factures, d'altra banda, aquests autònoms haurien de deixar d'incloure l'import de l'IVA que correspongui en cada cas. És a dir, les obligacions seran tan sols informatives i es faran en una sola declaració.

Caldria fer-la a principis d'any amb l'objectiu de recollir tots els ingressos. Gràcies a això, l'Agència Tributària podrà comprovar si l'autònom o el petit empresari compleix el llindar de facturació per no presentar l'impost.

Així funciona l'IVA actualment per als autònoms

Actualment, el règim especial de les petites empreses només permet conèixer una franquícia a les empreses establertes a l'Estat membre on es merita l'IVA. Això incideix de manera negativa en la competència del mercat interior per a totes les altres empreses que no estan dins d'aquest Estat membre.

Mà esquerra d'una persona sostenint un bitllet de 20 euros i dos bitllets de 50 euros, en un caixer automàtic
Si tirés endavant, els autònoms només haurien de presentar una declaració sobre l'IVA a principis d'any | GTRES

Així mateix, cada Estat membre tindrà la capacitat de fixar els llindars per a la franquícia en aquell nivell que millor s'adapti tant a les condicions econòmiques com polítiques. Això sí, cal respectar sempre el màxim establert a la Directiva.

A l'hora d'aplicar aquest llindar, també cal tenir en compte els criteris objectius i els Estats han de garantir que els llindars no distingeixin entre subjectes passius establerts i no establerts.

Aquests són els aspectes a tenir en compte

D'altra banda, una de les coses que cal tenir en compte és que el llindar de volum de negoci anual d'aquesta nova Directiva es constituirà només pel valor combinat dels lliuraments de béns i serveis per part d'una petita empresa a l'Estat membre .

Això podria comportar un falsejament de la competència. Sobretot, si una empresa no establerta en aquest Estat membre es pot beneficiar de la franquícia. Tot i això, la notícia ha estat celebrada per milions d'autònoms i podria implementar-se aviat.