Foto d'una classe i una alumna aixecant la mà.

Mètode KiVa: un programa perfecte contra l'assetjament escolar

S'ha demostrat que aquest programa educatiu finlandès és molt eficaç en la prevenció del 'bullying'

L'assetjament escolar o bullying és una problemàtica molt present a la nostra societat, fins i tot, ja hi era molt abans que els investigadors, psicòlegs i professors li donessin la importància que realment té. Les conductes agressives, la intimidació i els comportaments que fomenten l'exclusió social tenen lloc des que existeixen els grups, tant en la cultura occidental com en totes les altres.
 

En aquest article parlarem sobre què és el mètode KiVa, un programa finlandès contra el bullying que ha tingut molt d'èxit i s'ha popularitzat durant els últims anys.
 

Què és el bullying?

Si bé temps enrere s'intentaven normalitzar aquestes conductes, va ser a Noruega i a Dinamarca on, a la dècada dels 70, diferents grups d'investigadors es van interessar per l'estudi de l'assetjament escolar o bullying.

En concret, va ser Dan Olweus (1973, 1977, 1978) qui va inventar el terme bullying, referint-se al maltractament per abús de poder entre persones d'un grup d'iguals i on apareixen conductes agressives, tant físiques com psicològiques, intencionades i repetides cap a una víctima per part d'un botxí.
 

Des d'aquest moment, l'estudi del bullying s'ha convertit en l'interès central de molts investigadors. Partint de diferents perspectives i variables, alguns han optat per estudiar els factors precursors, les causes i com incideix el bullying en l'alumne. A més, s'han creat diferents mètodes per a prevenir l'assetjament escolar.

Detall d'un nen assegut a terra
El Govern finlandès va decidir crear un mètode contra l'assetjament escolar. | Getty Images

A continuació, n'exposarem un: el mètode KiVa, que va ser creat a Finlàndia i s'ha popularitzat durant els últims anys a la resta d'Europa.
 

El naixement del mètode KiVa

És ben sabut que Finlàndia és un dels països que més importància dona a la formació i a l'educació dels seus habitants. L'Estat finlandès inverteix una gran quantitat de diners en la millora del seu valuós sistema educatiu.
 

I, encara que se centrin en la innovació contínua, el bullying és un dels fenòmens que entelen tot aquest esforç. És per això que el govern finlandès va decidir crear un mètode contra l'assetjament escolar que no només implica a la víctima i a l'assetjador, sinó que fa partícips a tots aquells que presencien aquesta conducta. Per a això, van contactar amb la Universitat de Turku.

El terme KiVa és el resultat de la unió de Kiusaamista Vastaan, unes paraules del finès que volen dir 'contra l'assetjament escolar'. La nova iniciativa va començar a ser implantada l'any 2007 en diferents escoles del país, triades de manera aleatòria.

Foto d'un nen pegant a un altre.
Aquest mètode ja s'aplica al 90% de les escoles a Finlàndia. | Canva

 

En l'actualitat s'aplica a aproximadament el 90% de les escoles finlandeses que imparteixen educació bàsica; els resultats observats han estat espectaculars.
 

En què consisteix aquest programa contra el bullying?

KiVa és un programa que s'allunya del que és tradicional pel que fa als programes que existeixen contra el bullying. La víctima i el botxí deixen de ser l'element nuclear del problema i es passa a atribuir als observadors la importància que realment tenen.
 

Aquest mètode planteja que els alumnes que són espectadors de l'assetjament escolar constitueixen un factor clau: participen de manera indirecta en el bullying i el fomenten rient-se, comentant o gravant les conductes agressives i vexatòries que l'assetjador emet sobre la víctima.

És per aquest motiu pel qual es pretén actuar i treballar, no només en què la víctima deixi de ser introvertida o surti d'un estat depressiu o que el botxí guanyi en empatia, sinó en què la resta d'alumnes percebin com són de perjudicials aquesta mena de situacions.
 

S'imparteixen 20 classes als 7, 10 i 13 anys. Aquestes edats no han estat triades a l'atzar, sinó que és quan es produeixen canvis d'especial rellevància en el desenvolupament del nen o de la nena.
 

En aquestes classes es treballa què és el bullying, quins tipus d'assetjament escolar existeixen i com afecta les persones que ho pateixen. Això es fa a través de vídeos, role playings, videojocs i xerrades. A més, posen en disposició de tots els alumnes una bústia on poder denunciar els diferents casos de bullying que puguin detectar.

Foto d'un nen patint bullying.
Els alumnes espectadors de l'assetjament escolar també són un factor clau. | Canva

El mètode KiVa, realment funciona?

Una vegada introduït el programa en la gran majoria de centres educatius del país, van decidir dur a terme un estudi per a valorar l'efectivitat del mètode. D'aquesta manera, després d'un any, es va constatar que el bullying havia disminuït en un 41% en els centres educatius en què s'havia implantat el mètode KiVa.
 

A més, es va demostrar que el grau de benestar i confort dels nens a l'escola havia incrementat, així com l'èxit en les activitats que duien a terme, la qual cosa, per la seva banda, va fer augmentar les qualificacions acadèmiques.
 

Aquestes dades demostren que el programa KiVa és eficaç per a erradicar i prevenir el bullying i és per això que països com Suècia, el Regne Unit, Nova Zelanda i també Espanya ja han començat a implementar-lo.
 

Què es necessita per a impartir el programa?

Perquè les escoles puguin impartir el mètode KiVa han de comptar amb un mínim de tres professors prèviament formats en aquest programa. Ells seran els que detectin, investiguin i gestionin els possibles casos de bullying.

Aquests adults especialitzats en el mètode analitzaran quin tipus d'assetjament està tenint lloc i passaran a parlar amb la víctima, per a tranquil·litzar-la; amb l'assetjador, per a sensibilitzar-lo, i amb els alumnes espectadors, que tenen una especial importància dins d'aquest programa, com ja hem dit.
 

També és necessari adquirir el material inclòs en el mètode KiVa. En l'actualitat, tot aquest material ja ha estat traduït a diversos idiomes, entre ells, el castellà.
 

Les implicacions d'aquesta intervenció contra el bullying

S'ha comprovat que aquest mètode és realment eficaç per disminuir els casos d'assetjament escolar. Encara que actualment estigui orientat cap a un context educatiu, principalment a l'Educació Primària, el mètode KiVa podria implementar-se a molts altres llocs.
 

Emfatitzar el paper dels espectadors en les situacions d'assetjament dona peu al fet que, mitjançant pressió social, aquestes conductes deixin de tenir lloc o es minimitzin. Sigui en l'àmbit laboral o dins d'una família, és de summa importància que no es normalitzin aquest tipus de situacions en els quals la víctima ho passa realment malament.

Foto d'un nen que pateix bullying.
S'ha comprovat que el mètode és eficaç per reduir els casos d'assetjament escolar. | Canva

Així, en el mètode KiVa es pot arribar a aconseguir que des de molt petits els infants prenguin consciència que l'assetjament escolar pot ocórrer i és responsabilitat de tots denunciar-lo.
 

Referències bibliogràfiques:

  • Olweus, D. (1973). Personality and aggression. I J.K. Cole, & D.D. Jensen (Eds.), Nebraska Symposium on Motivation 1972. Lincoln: University of Nebraska Press.
  • Olweus, D. (1977). Aggression and peer acceptance in adolescent boys: Two short term longitudinal studies of ratings. Child Development, 48, 1301-1313.
  • Olweus, D. (1978). Aggression in the schools: Bullies and whipping boys. Washington, D.C.: Hemisphere (Wiley).

(*) Aquesta notícia s'ha traduït originalment del castellà de la pàgina 'EspañaDiario.tips'.