El producte que Sanitat acaba de retirar del mercat per contenir un tipus de medicament

Es tracta del complement alimentari 'Liver refresh càpsules'

La vitrina d'un supermercat amb tota mena de productes curosament ordenats
Sanitat retira el complement alimentari 'Liver refresh càpsules' del mercat| Pixaby

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, la qual depèn del Ministeri de Sanitat, ha ordenat la prohibició de la comercialització i la retirada del mercat de tots els exemplars del complement alimentari 'Liver Refresh càpsules' en adonar-se'n de la presència de pancreatina, la qual cosa li confereix la condició de medicament, malgrat no haver estat objecte d'avaluació i autorització.

Aquest producte està fabricat per l'empresa estatunidenca NOW FOODS, i la seva posada en el mercat no ha estat notificada a les autoritats competents, segons el que es preveu en la normativa vigent per a aquesta mena de productes.

La pancreatina és un concentrat d'enzims pancreàtics que catalitzen la hidròlisi dels greixos (a través de la lipasa), proteïnes (proteases) i carbohidrats (amilasa). En concret té una acció digestiva: els preparats enzimàtics exerceixen la seva acció farmacològica en la llum intestinal i faciliten la digestió i absorció de greixos, proteïnes i carbohidrats com el midó. 

Indicada en el tractament de la  insuficiència pancreàtica exocrina

La pancreatina està indicada en el tractament de la insuficiència pancreàtica exocrina, com en pacients amb pancreatitis, fibrosi quística, pancreaticotomia, postoperatoris de cirurgia gastrointestinal com Bilroth I o II o obstruccions dels conductes biliars de naturalesa neoplàsica.

Es considera que la seva dosi s'ha d'ajustar en funció de la gravetat de la malaltia, el control de l'esteatorrea que produeix i el manteniment d'un estat nutricional satisfactori. Per això s'ha tret del mercat, ja que amb el seu consum poden produir-se casos d'hipersensibilitat a aquestes proteïnes exògenes i el seu ús en altes dosis en pacients amb fibrosis quístiques s'ha associat amb l'aparició d'estenosis intestinals i colòniques, i amb colitis.

El seu ús està lligat amb reaccions adverses d'índole digestiva (nàusees, diarrea, restrenyiment, irritació, inflamació perianal, obstrucció intestinal i colitis i altres símptomes intestinals), dermatològiques (pruïja, urticària), al·lèrgiques (anafilaxis) i metabòliques (hiperuricèmia, hiperglicosúria). Així mateix, la pancreatina pot causar irritació de la pell perioral i de la mucosa bucal si es reté en la boca. Està contraindicada en pacients amb al·lèrgia a algun dels components (sovint provenen de teixits pancreàtics porcins) i amb pancreatitis.

Considerant aquests riscos, així com que el citat producte no ha estat objecte d'avaluació i autorització prèvia a la comercialització per part de l'AEMPS i sent la seva presència en el mercat il·legal, la directora de l'Agència ha resolt la prohibició de la comercialització i la retirada del mercat de tots els exemplars del producte.


Comentaris

envia el comentari