Un banc ha d'indemnitzar amb 300.000 euros un client del Baix Penedès per enganyar-lo amb un contracte

Segons el jutge, el banc no va advertir a l'empresari que era una operació de risc quan va baixar el tipus d'interès

Un banc ha de pagar 300.000 euros a un empresari per ocultar-li informació
L'entitat bancària, en aquell moment Caixa Catalunya, va col·locar-li un producte d'inversió de risc  | Wikipedia

 

Un empresari del sector de la publicitat i del Baix Penedès va demanar un crèdit a una entitat bancària per comprar una nau industrial i ampliar les seves instal·lacions. Segons el jutge, aquest banc no va informar bé al client sobre els possibles riscos d'aquest producte financer i és per això que ara, el banc ha d'indemnitzar a l'empresari amb 300.000 euros tal com recull el Diari de Tarragona.

Els fets van passar l'any 2006, quan Caixa Catalunya va col·locar un producte derivat, anomenat 'swap', que és complex i que opera amb futurs. El producte que va signar l’empresari era un contracte de cobertura de riscos que cobria les pujades del tipus d’interès per mantenir una mateixa quota. 

El banc demanava més de 100.000 euros per cancel·lar el producte

L'empresari va comprovar que el banc no el va informar bé i no va dir-li que, en cas que el tipus d'interès baixés per sota de la barrera establerta pel banc, el client no es beneficiaria perquè seguiria abonant la mateixa quota que abans. Quan l'Euríbor baixa, el banc és el beneficiari, ja que la liquidació negativa l'assumeix el client.  

Així doncs, en un moment donat, el client va haver d’abonar liquidacions mensuals de més de 3.000 euros, però quan va voler cancel·lar el producte l’entitat li demanava més de 100.000 euros. Segons informa el Diari de Tarragona, el banc no havia advertit al seu client sobre aquest cost. Per la seva banda, l’advocada de l’empresari, Cristina Espinal, assegura que si el seu client —o qualsevol altra persona que sol·licités aquest producte— hagués conegut aquests riscos, no haguera contractat el producte. 

Els advocats de l’empresari defensen que el swap és un mercat especulatiu i d’inversió de risc i creuen que el banc va aprofitar-se de la ignorància de l’empresari —o de qualsevol altra persona— per col·locar-li aquest producte. El Jutjat de Primera Instància de Barcelona ha donat la raó a l’empresari i considera que el banc no va informar bé al client sobre els riscos i va aprofitar per col·locar-li el producte. 

La Directiva sobre Mercats d’Instruments Financers (MiFID)

Destacar que, l’any 2006 no estava en vigor la Directiva sobre Mercats d’Instruments Financers (MiFID), que protegeix a l’inversor dels productes afectats per la directiva. El producte que el banc va oferir a l’empresari es va afegir a l’MiFID l’any 2007, tot i això, l’any 2006 ja s’aplicava una normativa Pre-MiFID. 

La sentència diu que l’empresari no tenia els coneixements financers necessaris per entendre el que suposava el producte, a més, el banc tenia informació privilegiada i podia saber en quina direcció podien anar els mercats financers. 


Comentaris

envia el comentari