La Vall d'Hebron, en arxiu

Errors en la detecció del maltractament del nadó de Pineda de Mar mort al gener

El Sindic alerta que van fallar els protocols i la coordinació entre els serveis sanitaris i els socials

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha detectat mancances en la detecció del maltractament del  nadó de Pineda de Mar que va morir al gener a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron. Ribó ha finalitzat la investigació arran de l'ingrés del petit amb  lesions derivades d'un presumpte maltractament per part del seu pare, l'11 de gener del 2019.

L'anàlisi ha detectat dèficits en la intervenció dels diversos serveis que van interactuar amb l'infant i la seva família, i que en més o menys mesura podrien no haver contribuït a protegir-lo. El primer problema el veu a l'Hospital de Calella, que va descartar el maltractament  de forma interna des d'urgències sense comunicar el cas a la Unitat de Treball Social de l'hospital tot i tenir sospites.

El primer problema, a l'Hospital de Calella

Ribó remarca que durant l'exploració al Servei d'Urgències de l'Hospital de Calella aquell dia ja s'observen altres signes d'irritabilitat i de malestar del nadó. També es detecten  imprecisions en l'informe d'assistència sobre les proves practicades.

D’altra banda, no es va utilitzar l'eina SMSGR (simulador RUMI) de maltractament (segons el Protocol marc) ni es va trucar al telèfon Infància Respon  perquè la DGAIA valorés si esqueia activar l'EVAMI (Equip de valoració de maltractaments infantils detectats a l'àmbit sanitari).

  

El Síndic també ha constatat que el circuit emprat en aquest cas per descartar la sospita de maltractament és improcedent: no s'activa el Protocol contra el maltractament infantil i la sospita es descarta sense instar cap coordinació interna amb la Unitat de Treball Social de l'hospital ni coordinacions externes amb cap servei (CAP de referència, serveis socials i DGAIA) el mateix dia de la visita.

  

  

L'aparició en un nadó tan petit de signes catalogats, bé d'equimosis o bé d'hematomes, no descartava un fet traumàticel protocol ha de ser un «instrument clau que es consulti i s'utilitzi amb freqüènciaespecialment en les situacions que afecten nadons, per la seva extrema fragilitat

Manca de coordinació entre els serveis de salut i els socials

Pel que fa a la coordinació, són diversos els «dèficits» detectats. D’una banda, són diferents les històries clíniques obertes al nadó, per la qual cosa els professionals sanitaris no van tenir accés a tota la informació i a totes les anotacions que hi constaven. I d'altra banda, s'observa també una «manca de coordinació adequada», diu el Síndic, entre els serveis de salut i els serveis de l'àmbit social.

Atès que es tractava d'un nadó, el treball en xarxa comportava pautar, creu el Síndic, «qui, quan i com s'havia de reunir amb els progenitors per iniciar el seguiment de la situació familiar  i valorar (per mitjà d'entrevistes i, si esqueia, fent alguna visita domiciliària) si els progenitors garantien el benestar del nadó».

  

No es va fer un seguiment del nucli familiar

Des del punt de vista preventiu, la situació familiar hauria requerit un seguiment proper per acompanyar la parella en la cura del nadó. El Síndic creu que els serveis socials haurien d’haver activat mesures per valorar una possible vulnerabilitat de l'infant  en el nucli familiar, tenint en compte els aspectes sociofamiliars que es desprenien de les dues entrevistes amb els progenitors, considerant especialment que  es tractava d'un nadó amb progenitors joves en condicions precàries.

  

Un cop feta la investigació, el Síndic recomana al Departament de Salut que garanteixi el coneixement, la consulta i l'aplicabilitat del protocol davant de casos de sospita i de certesa de maltractament infantil; que emprengui mesures per prevenir la duplicitat d'històries clíniques; i que inclogui en el Pla de formació anual dels professionals de salut procediments d'atenció sanitària i de notificació a Salut i a la DGAIA, d'acord amb els protocols.

  

  

s'adreça al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i li demana garantir la coordinació entre els serveis socials i els equips d'atenció a la infància i l'adolescència  establir com a mínim una persona de referència en tots els centres sanitaris

  

  

Pel que fa a l'Ajuntament de Pineda de Mar, li proposa que revisi els protocols d'estudi, d'intervenció i de seguiment dels infants que es troben en situació de risc

També et pot interessar...

  • La mare del bebè apallissat a Barcelona, sobre el pare: «No sabia que li faria tant de mal»
  • El jutge rep 48 hores tard el comunicat oficial de la mort del bebè apallissat
  • El maltractament del nadó mort no es va detectar per un «error administratiu»
  • La mare del bebè apallissat a Barcelona: «He rebut amenaces de mort»
  • A presó el pare del bebè apallissat a Barcelona