Imatge de la façana de la discoteca Biloba de Lleida

Rectificació i desmentit de la noticia del 29 de maig relativa a la discoteca Biloba de Lleida

Havent-se comprovat la falsedat de la notícia publicada per Catalunya Diari el dia 29 de maig de 2020, tot afirmant que «Una discoteca de Lleida ha estat multada amb una important sanció a conseqüència d'una festa privada que va tenir lloc aquest dissabte,  en ple estat d'alarma (...) motiu pel qual la direcció del local haurà d'abonar una quantitat de 10.400 euros en concepte de multa. (...) els organitzadors de la festa van assegurar que era una celebració privada i, fins i tot, en un primer moment  van negar l'entrada  al cos policial. (...) el cert és que els assistents no portaven mascaretes ni respectaven la distància de dos metres  entre ells (...) Per aquest motiu,  la discoteca haurà de pagar 10.400 euros de multa».

RECTIFIQUEM, manifestant que aquesta notícia és falsa i apartada de la realitat, donat que NO ÉS CERT que l’establiment Biloba hagi estat multat, ni tan sols s’ha iniciat cap expedient sancionador.

TAMPOC ÉS CERT  que en aquest establiment  s’estigués celebrant una festa privada en ple estat d’alarma, motiu pel qual TAMPOC ÉS CERT  que la direcció del local  hagi estat condemnada a pagar 10.400 euros de multa.

TAMPOC ÉS CERT que els responsables de l’establiment  neguessin l’entrada als agents de la Guàrdia Urbana.

TAMPOC ÉS CERT  que s’hagi acreditat que els assistents  no respectessin la distància de seguretat.

Finalment, cal posar de manifest que la imatge que acompanyava la notícia de 29 de maig de 2020 NO CORRESPON a cap festa celebrada a l’establiment Biloba durant l’estat d’alarma.

Per tot l’anterior es demanen disculpes a la propietat de l’esmentat establiment  pels possibles danys ocasionats.