El regidor Jordi Cartanyà en la roda de premsa

El regidor Jordi Cartanyà dona 51.000 euros pagar lloguers de famílies vulnerables de Valls

El gest ja el va anunciar l’any 2015

El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Valls, Jordi Cartanyà, ha destinat 51.000 euros als col·lectius que més ho necessiten a través d’un fons dedicat al lloguer social. És una mesura per afavorir les famílies en risc d'exclusió que tenen problemes d'habitatge.

El gest el va anunciar l’any 2015. Va dir que  retornaria a la ciutat el que cobrava per la seva feina al consistori en concepte de retribucions per assistències als plenaris. També a les juntes de govern, les juntes de portaveus i les comissions informatives.

En aquest sentit, Cartanyà ha exercit de diputat a la Diputació de Tarragona, en dos mandats diferents, des de l’agost de 2015 fins al juliol de 2021. Durant aquest període, ha percebut la retribució corresponent al càrrec de diputat.

Pel que fa als seus ingressos a l’Ajuntament, els ha destinat als ajuts  de lloguer social per mitjà de la figura del mecenatge. Ha estat a través d’un programa de la Fundació Ciutat de Valls.

Aquest programa de mecenatge consisteix en ajudar a pagar part del lloguer a col·lectius vulnerables per tal que puguin continuar tenint accés al seu habitatge habitual. També en un d’adaptat a les seves necessitats. La tria dels beneficiaris es fa des de Serveis Socials i l’Oficina Local d’Habitatge.

Les famílies que perceben les ajudes són monoparentals, majors de 65 anys o persones amb un grau de discapacitat. Fins a dia d’avui, s’ha ajudat a pagar 186 mesos de lloguers. Del mecenatge se n’han beneficiat 9 famílies  diferents formades per un total de 28 persones.

Fins ara, 29.550 euros ja s’han destinat als ajuts i encara es manté un fons disponible de 21.450 euros. La voluntat és que es puguin continuar aquests mecenatges fins que la situació de les famílies millori.

Cartanya conclou les aportacions al fons de mecenatge una vegada ha finalitzat la seva trajectòria a la Diputació. Ara se centra a partir d’ara en la tasca de regidor de l’Ajuntament de Valls. Ja no percebrà les retribucions per assistències perquè passarà a rebre un salari per la dedicació exclusiva al seu càrrec municipal.