La refineria del polígon nord, després de la concentració de gas

Dos mesos: el rellotge per esmenar i millorar el PLASEQTA de Tarragona comença a córrer

Es preveu que el PLASEQTA quedi actualitzat i millorat en un termini de sis mesos

Aquest dimecres s'ha constituït per via telemàtica el grup de treball  de la comissió de protecció civil del Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona (PLASEQTA). Aquest grup l'integren els representants de tots els organismes de la Generalitat implicats en el pla d'emergències, els 29 municipis que formen part del Plaseqta i les empreses del sector químic. L'objectiu del grup és vetllar per l'operativitat del pla d'emergències, tant pel que fa a la seva implantació com per les especificitats d'aplicació i mecanismes de coordinació entre els organismes integrants. Els integrants tenen dos mesos per revisar  el document aprovat pel Govern el passat 10 de març i poder-hi presentar esmenes  i propostes de millora.

Amb aquests suggeriments es farà un debat tècnic  per avaluar si és possible incorporar-ho al document original i, un cop resoltes totes les aportacions, es presentarà el document definitiu. Es preveu que en el termini màxim de sis mesos el PLASEQTA quedi actualitzat  amb les conclusions dels treballs del grup.

Òscar Peris: «Volem recollir totes les veus i aportacions que puguin millorar el PLASEQTA aprovat»

«Durant la presentació del PLASEQTA  es va parlar d'un procés d'implantació amb la població i el territori. És a través d'aquest grup de treball, amb els ajuntaments representats, que volem recollir les veus de tothom i les aportacions que puguin millorar  el document aprovat», ha destacat el delegat del Govern a Tarragona, Òscar Peris.

Les funcions del grup són garantir la correcta consecució de les accions prioritàries  detallades en el document del pla; vetllar per la implantació, revisió i actualització dels plans d'actuació de grup dels operatius que en formen; desenvolupar els aspectes determinats al PLASEQTA en la seva aplicació  específica en l'àmbit territorial de Tarragona; conèixer el calendari de simulacres; avaluar la resposta a les emergències  reals; deliberar i acordar accions de millora, i proposar, organitzar i participar en xerrades.

El 10 de març es aprovar per acord de Govern el pla específic per a la gestió des del territori de les emergències químiques al Camp de Tarragona. El PLASEQTA abasta fins a vint-i-nou municipis del Camp de Tarragona que poden patir afectacions a partir de l'accident  d'alguna de les 52 instal·lacions químiques del territori.