Ajuntament de Torredembarra.

La Diputació subvenciona la compra d'una nau per a l'Arxiu Municipal de Torredembarra

L'Ajuntament torrenc ha adquirit una nau al polígon Roques Planes

L'Ajuntament de Torredembarra ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona, en el marc del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2021, per a l'adquisició d’una nau destinada a l’Arxiu Municipal. La compra d'aquest equipament, ubicat al polígon Roques Planes del municipi torrenc, ha suposat una despesa de 233.500 euros (IVA i impostos exclosos), mentre que la subvenció ha estat de 216.447,97 euros.

A finals de l’any passat, l’Ajuntament de Torredembarra va treure a licitació la compravenda d’un local per a destinar-lo a dipòsit documental de l’Arxiu Municipal i es va adjudicar a l’empresa Iranel SL. Segons ha explicat el consistori, la nau adquirida es troba al polígon Roques Planes i té una superfície útil de 726,18 m2.

Un doble servei a la ciutadania

L'Arxiu Municipal de Torredembarra ofereix un doble servei a la ciutadania, un en el vessant històric i un altre en el de la gestió administrativa. En aquest sentit, guarda documentació històrica i administrativa de la vila des del segle XIV, salvaguardant la memòria del poble. L'equipament recull els testimonis documentals que els vilatans, les entitats locals o els comerços hi vulguin dipositar a través de donació o dipòsit.

El servei, que ofereix l'Ajuntament de Torredembarra, també s'encarrega de gestionar, conservar, difondre i posar a disposició de tots els ciutadans i del mateix consistori, la documentació municipal.