La construcció agafa embranzida al Baix Penedès, però encara sense obra nova

El sector certifica la revifada durant el primer semestre del 2018, encara que la construcció residencial segueix sent residual

El de la construcció va ser el sector econòmic més castigat al Vendrell i el Baix Penedès durant l’última crisi econòmica. Segons dades del Gremi de la Construcció del Baix Penedès,  entre el 2007 i el 2016 van tancar dues de cada tres empreses dedicades a aquesta activitat a la comarca. Les que van quedar, van sobreviure com van poder a través de les reformes. Des de fa dos anys, però, el sector comença a treure el cap de nou.

Així ho certifica l’últim informe de conjuntura econòmica elaborat per la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP), referent al primer semestre del 2018.  Especialment entre els mesos d’abril i juny, el sector de la construcció ha intensificat el seu creixement, que s’ha situat en el 6,8%, per sobre de la mitjana catalana, que és del 5,6%. El creixement és similar al d’un any abans (6,5%), constatant que la revifada no és un fet puntual.

Cinquena comarca amb un major dinamisme en la construcció

No és estrany, doncs, que el Baix Penedès sigui la cinquena comarca catalana amb un major dinamisme en el sector de la construcció. Hi ha actualment un total de 2.776 llocs de treball i l’atur ha baixat un 11,96% respecte a un any enrere. Amb aquestes xifres es podria pensar que la comarca està repetint els patrons d’abans de la crisi, però des del sector avisen que això no és així. El Gremi de la Construcció apunta que el creixement es deu al fet que, durant molts anys, la construcció pràcticament no ha existit al Vendrell i a la comarca.

De fet, la xifra actual de 2.776 treballadors queda molt lluny dels prop de 6.500 treballadors que aplegava aquest sector entre els anys 2006 i 2008, en el moment de màxima expansió. Un altre indicador que marca que el comportament és diferent són els habitatges iniciats. Si el primer semestre del 2007 es van iniciar al Baix Penedès ni més ni menys que 1.412 habitatges nous, durant el primer semestre d’aquest 2018 només se n’han començat dotze. La conclusió és que el creixement actual no s’està basant, de moment, en l’activitat constructora residencial.

Parc de pisos buits

L’obra nova que hi ha actualment a la comarca és, sobretot, de particulars o d’habitatges que havien quedat a mitges per l’arribada de la crisi econòmica. No hi ha grans promocions engegades, tot i que això podria canviar en un futur no massa llunyà. De fet, al Vendrell es va constatar fa uns anys que hi havia un parc de prop de 500 pisos buits al municipi, molts d’ells pràcticament nous, i que eren propietat d’entitats bancàries. Donar sortida a aquest parc de pisos ha de ser la prioritat abans de tornar a impulsar l’activitat constructora residencial.