Els serveis d'emergències en un incendi a Badalona

Catalunya tindrà un nou protocol d'atenció a les víctimes d'abusos

Un dels objectius és evitar la revictimització

El Sistema d'Emergències Mèdiques ha decidit engegar un nou procediment d'atenció a les víctimes de violència sexual. 

El nou protocol pretén evitar que la víctima hagi d'anar explicant els mateixos fets i vol que l'interlocutor sigui un professional sanitari d'emergències mèdiques, i que seguidament aquest transmeti la informació a la resta de companys i centres encarregats.

Nova formació

El SEM es troba assistint els seus professionals en primers auxilis psicològics. D'aquesta manera i gràcies a aquesta formació, s'han atès 112 persones en els últims dos mesos, de les quals el 91% són dones.

Aquest nou protocol destaca per la immediatesa que necessita la víctima en la situació d'urgència que pateixi, sempre parlant amb un únic interlocutor que l'acompanyarà fins al moment del trasllat de la persona.

A més, segueixen considerant l'atenció psicològica com un aspecte clau en el procés, amb la intenció de generar una relació de confiança i seguretat amb la víctima durant les hores posteriors a l'agressió. Cal destacar que el SEM recomana que la persona que doni l'assistència sigui del mateix sexe que la víctima, en cas que aquesta demani una ajuda de manera presencial.

Tot aquest nou procediment de violència sexual s'aplica en cas d'acte o temptativa de caràcter sexual, realitzat sense consentiment de la persona, amb independència de què l'agressor tingui o no relació conjugal, de parella, afectiva o familiar amb ella, i permet un modus operandi transversal amb la resta de cossos i interlocutors que evita duplicar accions innecessàries i vehiculant cadascun dels passos.

15% dels atesos són menors

El nou protocol es va posar en marxa el passat 15 de setembre i des d'aquell mateix dia s'han atès 112 casos, dels quals un 15% han estat menors d'edat.

L'atenció presencial ha estat requerida pel 97%, mentre que l'atenció psicològica especialitzada s'ha realitzat en 29 assistències de les quals 23 han estat de manera presencial i 6 telefònicament.

L'atenció psicològica és demanada pels professionals quan aquests la veuen necessària, tot i que pot ser activada per qualsevol professional autoritzat.