Montserrat Vilella al faristol de la sala de premsa de l'Ajuntament de Reus

Benestar Social de Reus preveu un increment de famílies en pobresa energètica per la pandèmia

Associacions de veïns i entitats socials explicaran proactivament els ajuts a les famílies vulnerables per arribar a més persones

Benestar Social de Reus preveu un increment de famílies en pobresa energètica per la pandèmia

Els efectes socials de la pandèmia: Creix la pobresa energètica

Associacions de veïns i entitats socials explicaran proactivament els ajuts a les famílies vulnerables per arribar a més persones

La regidoria de Benestar Social preveu un increment de famílies vulnerables que s'acullin als ajuts contra la pobresa energètica

Els ajuts per combatre la pobresa energètica de l'Ajuntament de Reus arribaran a més famílies. Així ho preveu la regidora de Benestar Social, que aquest dimecres ha anunciat que la setmana vinent s'obrirà la convocatòria d'enguany, disponible fins al 30 de setembre. Per evitar que hi hagi famílies vulnerables que quedin fora de la convocatòria per desconeixement, enguany s'informarà proactivament dels ajuts a través de les associacions de veïns i les entitats socials de la ciutat.

El punt de partida son 80.000 euros que poden ampliar-se fins als 200.000 si és necessari segons ha explicat Montserrat Viella, regidora de l'àmbit. De fet afirma que «si hi hagués més sol·licituds, el govern està decidit a buscar els diners que facin falta perquè cap família no es quedi sense resposta».

L'any passat es va sortir, directament, amb una partida de 150.000 euros dels quals se'n van destinar als ajuts 116.000. Per evitar que quedin romanents, segons ha explicat Vilella, s'ha optat per treure la convocatòria amb un pressupost menor, però amb el compromís d'anar-lo ampliant progressivament si convé.

Benestar Social preveu «un impacte en les famílies més important»

Les previsions actuals, tenint en compte el context de pandèmia i la crisi que ha provocat, és que «aquest any 2021, molt probablement, l'impacte econòmic en les famílies serà més important». De fet, des de la regidora «esperem que més famílies puguin accedir-hi perquè, malauradament, més famílies es troben en aquesta situació».

Una de les situacions que s'han detectat és la de famílies que podrien rebre aquests ajuts, però no els sol·liciten perquè no els coneixen. És per això que «serem proactius i anirem a explicar les convocatòries d'aquest any a les famílies», assegura Vilella. Una línia que se seguirà també a través de la col·laboració de les entitats veïnals i socials de Reus, que també faran aquest paper.

Una altra línia que en aquest cas s'ha mantingut respecte al 2020 és la de mantenir les millores que s'hi van incorporar, com son l'ampliació dels mesos subvencionables i el llindar econòmic màxim de la convocatòria. En el primer cas, fins al 2019 se subvencionava l'energia bàsica dels mesos de desembre, gener, febrer i març, i des del 2020 també s'inclouen els d'abril i maig.

En aquest període se subvencionaran 270 euros per a les persones que viuen soles, amb un màxim de 45 euros per mes subvencionable. Les famílies de dos i tres membres poden rebre un ajut de fins a 315 euros, amb un màxim de 52,5 euros per cada mes. Les famílies de quatre membres o més opten a un ajut de 360 euros amb un topall de 60 euros mensuals. L'indicador que es fa servir per establir la renda de suficiència és el que marca la Generalitat per l'any 2020, de 7.967,73 euros anuals.

El període de presentació de la sol·licitud estarà obert fins al 30 de setembre, abans del que se solia tancar. Aquest canvi de termini s'ha establert perquè s'havia detectat una proporció notable de sol·licituds presentades al tram final. Els tràmits que s'havien de seguir per resoldre-les acabava suposant, segons ha detallat Vilella, que algunes sol·licituds es traslladessin a l'any següent, provocant que les famílies rebessin els ajuts més tard.

Es poden presentar telemàticament, però «garantim sempre que la fórmula presencial tingui tot aquell espai que necessitin les famílies vulnerables». Un perfil que, segons apunta Vilella, coincideix amb el de les famílies que tenen més dificultats per accedir als tràmits telemàtics.

Aquelles famílies que ja haguessin presentat una sol·licitud l'any passat, encara que se'ls acabés denegant, podran presentar una sol·licitud abreujada. Rebran un missatge per correu electrònic o telèfon mòbil en el qual se'ls explicarà de quina manera poden fer-ho.

Dues persones en una taula mirant-se una factura d'electricitat
El Punt d'Assessorament Energètic transmet directrius i recomanacions a les famílies que sol·liciten els ajuts | Cedida

La pandèmia fa repuntar les sol·licituds

L'any 2020 es van registrar un 9% més de sol·licituds que el 2019. Un lleuger increment que, segons destaca Vilella, «no es correspon a l'increment de demanda que hem tingut als serveis socials». És per això que afirma que hi ha famílies que podrien veure's beneficiades de les subvencions contra la pobresa energètica que no ho demanen.

Durant el 2020, sumant el pressupost invertit per l'Ajuntament de Reus i per Aigües de Reus, es van destinar a ajuts contra la pobresa energètica més de 300.000 euros segons dades de la regidoria, una xifra que, comptant els ajuts que es van acabar traslladant al 2021, aquest mes d'abril, ha arribat a superar els 400.000 euros.

S'han aprovat un 39% més de sol·licituds que l'any anterior, i la partida pressupostària ha crescut en un 82%, principalment a causa d'ampliar de quatre a sis els mesos subvencionables. En el cas concret de les subvencions per a llum i gas es van presentar 1.004 sol·licituds de les quals se'n van aprovar 681 —135 de les quals amb el 50% de l'ajut—.

S'hi va destinar una partida de 116.169,01 euros. L'any 2019, amb 63.724,02 euros es van cobrir les 489 sol·licituds aprovades de les 924 que s'havien presentat —54 d'aquestes van rebre el 50% de l'ajut—. Aquell any es va veure com una recuperació de la situació social en general, i és que els ajuts demanats i concedits anaven a la baixa.

L'any 2018 se'n van sol·licitar 1.173 i se'n van aprovar 782 amb un pressupost de 124.436,19 euros. El 2017 la partida econòmica va ser de 105.724,33 per cobrir les 669 sol·licituds aprovades entre les 1.239 presentades. A aquesta línia per combatre la pobresa energètica s'hi sumen, segons recorda la regidora de Benestar Social Montserrat Vilella, altres mesures.

Per una banda el retorn d'una part dels rebuts pel consum d'aigua que, l'any 2020, van rebre 463 famílies, a més de les 75 que van rebre ajuts d'urgència per a rebuts de llum i gas.

Ajudes vinculades a l'assessorament energètic

«Aquestes ajudes van més enllà de donar diners i prou», sentencia la regidora. La convocatòria va lligada a passar pel servei d'assessorament energètic gratuït. És allà on es donen directrius a les famílies per reduir el cost de la seva factura elèctrica. Es tracta d'un servei, de fet, obert a tota la ciutadania, no només a qui demana ajuts contra la pobresa energètica.

La filosofia del govern, explica Vilella, és que «no volem i entenem que el que no hem de fer és pagar factures i prou». La sol·licitud d'ajut ha d'anar vinculada a demanar cita al Punt d'Assessorament Energètic per garantir que la factura no és més cara del que correspondria.

En el cas de les famílies que ja hi van passar l'any passat, han d'acreditar que han seguit les directrius i recomanacions que se'ls van explicar. En aquesta mateixa línia també es duen a terme auditories energètiques a les llars de famílies que reben els ajuts d'urgència social.