Imatge virtual de la nova zona de degustació del Mercat Central de Reus

El Mercat Central de Reus comença el seu canvi d'imatge

El primer pas serà enderrocar parades que hi ha buides

El Mercat Central de Reus  comença les obres  de reestructuració per donar un pas més cap a la transformació comercial iniciada, amb l'objectiu de reordenar la superfície de venda i crear espais comuns lliures, adaptats per a consumir els productes de les parades al mateix recinte i ampliar les zones de pas. En aquest sentit, durant l'estiu s'enderrocaran quatre parades buides al recinte del mercat. L'espai lliure s'equiparà amb una zona de taules i cadires preparades per a la degustació.

Les parades del Mercat Central que se suprimiran són els números 49, 50, 53 i 54, les quals estan buides  i el Ple del 19 de juliol de 2019 va autoritzar l'empresa municipal per fer-ho. Durant aquest mes de juliol està previst que es facin els treballs d'enderroc i l'adequació de l'espai. D'altra banda, la Junta de Govern Local va autoritzar el passat divendres la supressió de quatre parades més amb el mateix objectiu: En aquest cas són els números 167, 168, 171 i 172 situades a l'altre extrem del Mercat i, així, equilibrar la dotació d'espais comuns. Aquestes seran dotades amb el mateix paviment i mobiliari que el primer.

Una terrassa dins del Mercat

Els eixos de la transformació es basen en els estudis encarregats els darrers anys per l'Ajuntament de Reus. A través de l'empresa municipal Reus Mobilitat i Serves es va encarregar un estudi comercial dels Mercats de Reus a l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona. L'objectiu de l'estudi era adoptar mesures per adaptar els mercats al segle XXI.

La modificació que es farà al Mercat Central de Reus consta d'una estructura de fusta que emmarcarà el nou espai, que s'ha plantejat com una terrassa. La zona estarà equipada amb varietat de mobles per a provocar diferents usos: cadires amb braços i taules baixes, cadires i taules tipus bar, i una barra de fusta amb tamborets. Principalment s'utilitzarà la fusta i el ferro com a material, tenint en compte l'ús intensiu i la facilitat de neteja. El paviment és exterior, resistent i triat per contribuir a l'aspecte d'una terrassa  a l'interior del mercat.

El regidor d'Empresa i Ocupació, Carles Prats, destaca els eixos de la transformació comercial del Mercat Central. «Aquests canvis van en la línia del que ja s’ha fet en altres mercats de Catalunya amb experiències favorables. Apostem per actualitzar i modernitzar les instal·lacions, ampliar l’oferta i afegir-hi serveis per atendre les noves demandes dels clients. La creació dels espais de degustació és una de les accions immediates, però no l’única: el 30 de juny s’acaba el termini per optar a una de les parades buides i abans de final d’any s’aplicarà la modificació horària», explica el regidor reusenc.

En un estudi més recent per identificar les barreres a la compra en el mercat reusenc, s'apunten diversos aspectes per incentivar la compra. Es relaciona amb la millora de l'horari d'obertura i la incorporació del servei de degustació i restauració  com promoure i facilitar l'adaptació i ampliació de les parades actuals per tal de poder obrir més hores i prestar nous serveis a les mateixes parades. Així mateix, es recomana acompanyar l'ampliació horària d'una campanya de comercialització i omplir les parades buides, amb productes que es puguin consumir in situ.

Millora de les parades actuals

Una altra línia de treball per eliminar parades desocupades ha estat l’oferiment de llocs als concessionaris actuals per ampliar i renovar les parades existents. En total, més de cinc parades ja han manifestat el seu interès per créixer i, a banda, cinc parades més es reformaran completament.