La xemeneia i les instal·lacions de la nuclear d'Ascó

La decisió del CSN sobre l'explotació de les centrals nuclears Ascó I i II

L'organisme assenyala límits i condicions perquè les plantes funcionin fins a 2030 i 2031

El futur de les centrals nuclears Ascó I i II cada cop és més clar. El ple del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha informat favorablement per la renovació de l'autorització per explotar-les. 

En aquest sentit, també s'han mostrat a favor de renovar l'autorització de protecció física i el pla de gestió de residus. Tot i això, els dictàmens inclouen límits i condicions i instruccions tècniques complementàries per a les dues plantes.

D'aquesta manera, la renovació permet explotar la planta d'Ascó I fins al 2030, mentre Ascó II podrà ser-hi fins al 2031. L'informe del CSN es remetrà al Ministeri per a la Transició Ecològica perquè ho autoritzi. 

El Consell diu que la decisió es basa «en el correcte funcionament de la nuclear i en l'adequat nivell de manteniment de seguretat per seguir operant».

Segons el Consell de Seguretat Nuclear l'informe és favorable perquè s'ha constat «la capacitat» de la instal·lació per donar resposta als requisits normatius actuals «de més exigència» més enllà dels «estrictament requerits en el disseny original».

A més d'això, també és perquè ANAV  (Associació Nuclear Ascó-Vandellòs), titular la central, ha fet propostes de millora de la seguretat a la vegada que ha complert amb els requisits de l'autorització concedida el 2011.

A més de 10 i 11 límits i condicions establerts per a cada unitat, també es requereixen sis Instruccions Tècniques Complementàries (ITC) que inclouen propostes de l'avaluació feta pel CSN; requisits de risc intern d'inundació i aspersió; accions vinculades al programa de protecció contra incendis; i requisits del Pla integrat d'avaluació i gestió de l'envelliment i l'operació a llarg termini.

El CSN també dona suport a la modificació del disseny de la nuclear d'Ascó per completar la incorporació de la normativa NFPA-805 dels sistemes de protecció contra incendis i de les Especificacions Tècniques de funcionament d'emmagatzematge i transport del contenidor HI-STORM/HI-STAR.