Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Dues persones a les portes d?una oficina del SEPE, amb un mà amb diversos bitllets

Les 4 ajudes que poden demanar els aturats que han esgotat l'atur el 2024

Tant si heu esgotat l'atur, com si esteu a punt de fer-ho, heu de saber que el SEPE ofereix diferents prestacions que us poden servir d'ajuda

Esgotar l'atur és una de les grans pors dels aturats. Si et preguntes què passa després, has de saber que, si durant aquest període intentes trobar una nova feina, des de l'INE ofereixen diferents prestacions que et poden ajudar.

Totes són gestionades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i comparteixen el mateix objectiu. En aquest cas, es tracta de suposar una ajuda als qui no tenen prou recursos per facilitar-ne la reinserció en el mercat laboral.

Aquests són els 4 ajuts del SEPE que pots demanar després d'esgotar l'atur

Les ajudes que ofereix el SEPE per facilitar el camí cap a la reinserció laboral són 4 i conèixer-les és de vital importància, sobretot si estàs a punt d'esgotar la prestació contributiva.

Renda Activa d'Inserció

En primer lloc, destaca la RAI. Es tracta d'un ajut concedit durant un màxim d'11 mesos i que es cobra l'endemà de la sol·licitud. En aquest cas, la quantia mensual correspon al 80% de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), establert en 600 euros al mes. És a dir, l'ajuda és de 480 euros mensuals.

Ajuda per a majors de 45 anys sense càrregues familiars

Les persones que no tinguin feina i no tinguin càrregues familiars tenen dret a un ajut d'un màxim de 6 mesos. En aquest cas, la quantia és igual que la de la RAI, situant-se en els 480 euros mensuals. Si l'origen del subsidi és per la pèrdua d'una ocupació a temps parcial, l'ajut es percebrà segons les hores que s'hagin treballat al darrer contracte.

Ajuda per a persones amb càrregues familiars

Per a les persones sense feina que sí que tinguin càrregues familiars, des del SEPE ofereixen una ajuda amb una durada de 30 mesos com a màxim. És a dir, 2 anys i 6 mesos. Aquesta durada dependrà dels mesos consumits de l'atur, així com de ledat del beneficiari.

Si no es té dret a l'atur, però sí càrregues familiars, cal accedir primer al subsidi per cotització insuficient. Després d'esgotar-ho, es pot reclamar aquesta prestació.

En cas de tenir càrregues familiars i ser major de 52 anys (sempre que s'hagin cotitzat almenys 15 anys), des del SEPE indiquen que s'ha d'accedir al subsidi per a majors de 52 anys.

Subsidi extraordinari d'atur

Finalment, després d'esgotar els tres períodes d'11 mesos que es pot sol·licitar la RAI i si no es compleixen els requisits necessaris per accedir a altres ajuts, és possible sol·licitar el subsidi extraordinari per desocupació.

Es tracta d'una prestació de 480 euros al mes que es pot cobrar com a màxim sis mesos sense poder sol·licitar pròrrogues. Per accedir-hi, cal haver esgotat l'atur, així com els subsidis ordinaris de desocupació i la RAI. També cal acreditar ser desocupat de llarga durada i en cap cas haver causat baixa voluntària a la darrera ocupació.