Muntatge d'una mare amb el nadó i un bitllet de 100 euros

Els 4 ajuts de la Seguretat Social que poden demanar les mares solteres el 2024

Les mares solteres tenen a l'abast diferents ajuts per fer front a la maternitat al nostre país. Pren nota si ets una d'elles!

Tenir cura d'un fill no és una comesa gens senzilla, i encara es torna més difícil quan les mares solteres han de criar soles els seus fills. Així, la Seguretat Social i el SEPE ofereixen diverses ajudes, un total de 10, per a aquelles mares solteres que necessitin una empenta econòmica al dia a dia amb els seus petits.

En aquest cas, ens centrarem en les quatre principals, i són aquelles que concedeix la Seguretat Social. Un suport imprescindible per a moltes mares que veuen com els costa arribar a final de mes moltes vegades. I la veritat és que veuen un salvavides en aquestes ajudes.

Prestació per naixement i cura del menor

Ens referim a aquells ajuts dirigits a mares solteres que hagin tingut un fill i estiguin, per exemple, sense poder treballar en haver agafat la baixa per maternitat. Parlem d'una baixa laboral de 16 setmanes, sis obligatòries. Amb tot, la Seguretat Social els pagarà el 100% de la quantitat del sou que guanyen.

Per sol·licitar-la, les mares solteres han d'estar en situació d'alta a la Seguretat Social i haver cotitzat durant un temps mínim, depenent sempre de l'edat de la sol·licitant.

Descompte a la quota de cotització

L'ajuda del descompte a la quota de cotització abasta la possibilitat de gaudir d'un benefici fiscal en aquesta quota. Les mares solteres s'acolliran al descompte del 45% si contracten una cuidadora o bé presenten alguna incapacitat.

Ingrés Mínim Vital

Parlem d'un subsidi que s'abona segons les persones que convisquin en una mateixa unitat familiar. Els requisits principals és tenir entre 23 i 65 anys (des dels 18 amb un menor a càrrec) i travessar una situació econòmicament vulnerable.

A més, cal residir al nostre país i quedar inscrit com a demandant de feina. Així mateix, no es pot superar el llindar d'ingressos fixat per la Seguretat Social.

Pensió de viduïtat

Una mare soltera podria sol·licitar aquesta pensió si mor la parella. Això sí, haurà de posseir un període mínim de cotització, a més d'estar percebent una pensió de jubilació o incapacitat permanent, per exemple.

Pel que fa a les condicions, varien, per exemple, si la persona morta ho ha fet a causa d'una malaltia o no. També depèn de si estaven divorciats o eren parella de fet.

Ajuts destinats a mares solteres a Espanya el 2024

ORGANISMEAJUDA
Seguretat Social- Prestació per naixement i cura del menor
- Descompte en la quota de cotització
- Ingrés Mínim Vital (IMV)
- Pensió de viduïtat
Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)- Subsidi per insuficiència de cotització
- Prestació contributiva per desocupació o atur
- Renda Activa d'Inserció (RAI)
- Ajuts per a majors de 52 anys
- Ajuda familiar
- Subsidi Extraordinari per Atur (SED)

Pel que fa als ajuts que ofereix el SEPE, podem enumerar el subsidi per insuficiència de cotització i la prestació contributiva per desocupació. També la Renda Activa d'Inserció (RAI), l'ajut per a més grans de 52 anys, l'ajuda familiar i el subsidi extraordinari per desocupació.