bitllets de 50 i 20

Gairebé 500 € extra a la pensió del 2023: molts pensionistes amb fills poden cobrar-lo

Els pensionistes que vulguin sol·licitar aquests diners hauran d'anar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social

Després de la revaloració de les pensions, aquest any puja el complement per estrènyer la bretxa de gènere. El passat mes de febrer del 2021, es va aplicar aquesta norma que beneficia les pensions contributives aprovades des d'aquesta data. Tanmateix, les pensions no contributives gestionades per les comunitats autònomes no les rebran.

La retribució passa dels 27 euros mensuals per fill als 29,30 euros mensuals aquest 2023. Així doncs, aquesta quantitat se sumarà a la pensió fins i tot si perceps la pensió màxima.

Es podrà sol·licitar el complement per reduir la bretxa de gènere, si el pensionista ha tingut un o més fills. Aquest complement s'afegirà a la pensió de jubilació, incapacitat o viduïtat. Llavors, per poder sol·licitar-ho s'ha d'anar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Imatge del logotip de WhatsAppNOVETAT WHATSAPP: Clica aquí per rebre GRATIS i en EXCLUSIVA les notícies més destacades de CATALUNYA al WhatsApp!

El complement és una quantia fixa de 468, 80 euros a l'any per fill, fins a un màxim de 4, i s'abona l'import en 14 pagues. Per tant, el pensionista que justifiqui que compleix els requisits i ha tingut un fill, tindrà 29,30 euros més.

No obstant això, en cas que hagi tingut dos fills, 87,90 euros més al mes. I si tingués tres fills i 117,20 euros al mes, com a màxim, si ha tingut quatre o més fills.

D'altra banda, aquest complement substitueix el de maternitat, ja que els homes poden tenir dret a sol·licitar-ho. Tanmateix, per a això, han de complir alguns requisits que detallem a continuació.

Les persones que poden sol·licitar el complement de la bretxa de gènere

Imatge d'un grup de persones grans prenent l'ombra al carrer durant l'estiu
Les persones que poden sol·licitar el complement de bretxa de gènere| Europa Press

Poden sol·licitar el complement per reduir la bretxa de gènere les persones amb fills que siguin beneficiàries d'una pensió contributiva de jubilació. També s'hi inclou la incapacitat permanent o de viduïtat reconegudes després del 4 de febrer de 2021.

I per dur-ho a terme, un dels punts importants és que només el complement pot percebre'l un dels dos progenitors. Llavors, els requisits que ha de complir el sol·licitant són els següents:

  1. Deu estar inscrit en qualsevol règim de la Seguretat Social i sol·licitar una pensió contributiva de jubilació, d'incapacitat o de viduïtat, ja que el complement s'afegirà a les pensions ja esmentades.
  2. Els complements que puguin ser acreditats per la Seguretat Social no poden ser compatibles amb aquesta sol·licitud. Sí, perquè l'ajut es pagarà al règim en què el sol·licitant hagi estat més temps d'alta. A més, un altre dels requisits és tenir un o més fills inscrits al Registre Civil.

De la mateixa manera, la Seguretat Social també imposa una sèrie de requisits mínims de cotització, que detallem tot seguit:

  1. Per als fills nascuts abans de 1995, han de tenir un mínim de 120 dies en què no s'hagi cotitzat. Així, deu estar entre els 9 mesos abans del naixement i els tres anys posteriors.
  2. Per als fills nascuts després del 1995, la suma de la cotització després dels dos primers anys de naixement ha de ser almenys un 15% inferior a la suma de les bases de cotització 2 anys abans del naixement del fill.

I si l'interessat és un home?

En cas que un home sigui l'interessat, ha de justificar els requisits addicionals que li sol·licita l'administració, els quals poden consultar-se a la pàgina web de la Seguretat Social. Així que, es pot sol·licitar el complement si compleix tots aquests requisits:

  1. Si el sol·licitant rep una pensió de viduïtat per mort de l'altre progenitor pels fills en comú, pot tenir dret al complement. Tanmateix, aquest requisit està subjecte al fet que algú tingui dret a percebre una pensió d'orfandat.
  2. Rebre una pensió contributiva de jubilació o incapacitat permanent. O també, si el sol·licitant ha interromput la carrera professional pel naixement o una adopció, puix que està subjecta a determinades condicions relacionades amb la cotització.