Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Imatge d'una classe de l'FP Dual de l'aigua

FP Dual de l’aigua, la millor opció formativa per a una ocupació de qualitat

El 49% dels llocs de treball que s’ofereixin a Espanya requeriran una qualificació intermèdia

Imatge d'una classe de l'FP Dual de l'aigua
Agbar és el referent de l’FP Dual en el sector de l’aigua | Cedida

Els  joves han estat un dels col·lectius més greument afectats per la pandèmia de la Covid-19. L'atur juvenil  s'ha enfilat fins al 38,1% durant el 2020, segons les dades del quart trimestre de l'Enquesta de Població Activa. Aquesta xifra és gairebé tres vegades més que l'atur global a Catalunya, que és del 13,8%.

Tota una generació albira un futur fosc, però no ens podem deixar portar per aquesta tendència tan negativa, sinó que hem de cercar les oportunitats per recuperar la prosperitat.

La realitat del nostre mercat laboral és que es produeix un decalatge entre les competències que demanda el mercat  i  l'oferta de professionals. Segons el Centre Europeu pel Desenvolupament de la Formació Professional, en 2025, el 49% dels llocs de treball que s'ofereixin a  Espanya requeriran una qualificació intermèdia, és a dir, perfils tècnics i tècnics superiors, que són precisament pels quals capacita l'FP

La xifra actual de persones amb un nivell intermedi de qualificació és del 25%, davant del 48% de la Unió Europea. Tenim l'oportunitat de duplicar les persones amb aquesta formació que es podrien incorporar al mercat de treball.

Pel que fa a les taxes d'escolarització en FP de grau mitjà, Espanya en té una de les pitjors de l'OCDE: el 12% davant del 26% dels països que integren l'organització. És molt probable que aquest fet expliqui la taxa d'atur juvenil  que tenim entre els menors de 25 anys, situada en el 41% a Espanya (el 38,1% a Catalunya), mentre que en els països del nostre entorn és del 14%. A països com Alemanya, on hi ha un fort arrelament de l'FP Dual, la taxa d'atur juvenil era del 5,6% el 2019, fet que demostra l'alta inserció laboral d'aquest  model formatiu.

El camí a seguir és precisament el que ja van recórrer països com Alemanya, Àustria, Itàlia o Suïssa, que van fer una aposta decidida per l'FP i, específicament, per l'FP Dual, en què es realitza una alternança dels estudis entre el centre i pràctiques a l'empresa.

Amb una  inserció laboral  al voltant del 70%, i en determinades famílies professionals com les vinculades a la digitalització, del 100%, l'FP Dual es perfila com la millor alternativa per accedir a un  lloc de treball. Tanmateix, a Espanya només representa el 3% de tota l'oferta educativa d'FP, mentre que pot assolir el 40% a països com els anteriorment referenciats.

Agbar i l’FP Dual a Catalunya

Agbar  és el referent de l'FP Dual  en el sector de l'aigua i promou, a través de l'Escola de l'Aigua, aquesta modalitat formativa des de fa nou anys en col·laboració amb instituts públics, ajuntaments i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

La companyia ha participat des d'un primer moment en el disseny de l'FP Dual, que combina les classes a l'aula amb l'aprenentatge a l'empresa. Així mateix, ha impulsat un grau mitjà a Catalunya  l'any 2014 i, posteriorment, ha participat en la configuració del cicle superior.

L'èxit d'aquest  model educatiu, basat en la col·laboració entre administracions públiques, centres educatius i empreses, permet unir ocupació, talent i productivitat. Actualment, s'imparteixen programes duals del sector de l'aigua en tres centres públics de Catalunya, l'Institut Pere Martell de Tarragona, l'Escola Municipal del Treball de Granollers, i l'Institut Esteve Terradas de Cornellà de Llobregat.

Des de l'Escola de l'Aigua, es coordina la implementació dels programes a partir d'un treball estret amb els docents dels  instituts i els experts d'Agbar, que ofereixen la seva experiència i coneixement com a referents dins del  sector de l'aigua. Aquest enfocament repercuteix en el foment de l'ocupació de qualitat, un dels vectors sobre els quals se sustenta el pacte social que impulsa la companyia.

En aquest sentit, per exemple, el grau mitjà  compta amb una ocupabilitat al voltant del 80% dels estudiants que finalitzen el cicle formatiu. La tecnificació i innovació del sector de l'aigua permet generar  llocs de treball de qualitat, amb una formació adaptada a les necessitats de les empreses.

Així doncs, l'FP Dual del sector de l'aigua genera oportunitats de futur i obre un horitzó per garantir una ocupació de qualitat als joves. Convidem els més joves a descobrir aquest sector i el seu futur professional a través d'aquests cicles i els centres educatius per al curs 2021-22 al web — fpdualaigua.info —.
 

Imatge d'una classe de l'FP Dual de l'aigua
La companyia Agbar ha participat des d'un primer moment en el disseny de l'FP Dual | Cedida

El projecte europeu 3LoE 

El gran repte és involucrar les  pimes en l'FP Dual, ja que representen més del 99% del nostre teixit empresarial. En aquest sentit, Agbar participa, juntament amb l'Institut Pere Martell de Tarragona i el Departament d'Educació, en un projecte europeu de centres d'excel·lència d'FP, que té com a objectiu impulsar la  transició ecològica  de forma competitiva en les PIMES. I la fórmula per dur-ho a terme és a través dels  cicles de formació professional del sector de l'energia i de l'aigua. Les accions principals del projecte pretenen afrontar els reptes de l'economia verda  a través d'una cooperació transnacional.

El projecte s'emmarca dins del  Pacte Verd Europeu, el full de ruta que impulsa la UE per assolir una  economia sostenible. L'acompliment d'aquest objectiu exigirà que transformem els reptes climàtics i mediambientals en oportunitats en tots els àmbits i assolim una transició justa i integradora que no deixi ningú enrere. En aquest sentit, la UE té particularment en compte un dels actors fonamentals dels ecosistemes industrials europeus, les pimes, que suposen el 99% de les empreses europees, el 50% del PIB de la UE i són responsables de dos de cada tres llocs de treball. Així mateix, considera l'FP Dual com a palanca fonamental de la competitivitat empresarial.

El programa  Erasmus+ ha impulsat la creació de 7 Centres d'Excel·lència Professional per proporcionar estudis de  formació professional d'alta qualitat  i així atendre la demanada de  joves professionals per part de les empreses del sector, donar suport a activitats emprenedores i difondre la innovació en l'àmbit de l'economia verda com a eina de suport a la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.

Més informació sobre el projecte europeu  3LoE  al web — 3-loe.eu —.