El conseller, Roger Torrent, i el director de l'ACC, Francesc Sutrias, en la presentació de la campanya 'A prop teu'.

El nou Govern, més a prop de la ciutadania per protegir els seus drets

Defensar els col·lectius més vulnerables és una de les prioritats en matèria de consum del nou Govern

Amb l’objectiu d’acompanyar i empoderar la ciutadania pel que fa als seus drets, el Govern encara una nova etapa on serà exigent en la protecció i defensa dels drets dels consumidors

«Serem exigents en la protecció dels drets dels consumidors més vulnerables, en especial el dret a l’habitatge i els serveis bàsics». Així ho va remarcar el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, en la presentació de la campanya ‘A prop teu’ de l’Agència Catalana del Consum (ACC).

Acompanyat del director de l’ACC, Francesc Sutrias, va exposar les línies estratègiques i les actuacions principals en matèria de consum que impulsarà el Departament en aquesta legislatura.


 

Protecció del consumidor vulnerable

El titular d’Empresa i Treball va ressaltar que la política de consum «és estratègica, necessària i útil per a la societat», i l’Agència Catalana del Consum «és l’eina per defensar i protegir els drets dels consumidors i dels col·lectius més vulnerables».

Amb aquest objectiu, les campanyes d’inspecció i de control del mercat que duu a terme l’ACC enguany posen l’accent, principalment a garantir el dret a l’habitatge. Tot amb el compliment de la normativa de contenció del  preu dels lloguers  d’habitatge o del lloguer social obligatori a unitats familiars vulnerables per part de grans tenidors; la protecció de les persones pel que fa als subministraments essencials d’aigua, llum i gas, i els drets dels consumidors en la contractació de serveis bàsics com les telecomunicacions, els transports o els serveis financers.

En aquest sentit, el director de l’ACC, Francesc Sutrias, va recalcar que «volem que els consumidors s’empoderin pel que fa als seus drets, especialment quan parlem de serveis bàsics». 

També va assenyalar que «l’Agència és l’instrument que està al seu servei, amb la voluntat i exigència de defensar els seus drets i d’arribar tan lluny com puguem». Alhora, Sutrias ha encoratjat la ciutadania «a acudir a l’Agència amb la certesa que actuarem».

Impuls dels sistemes alternatius de resolució de conflictes de consum

El conseller d’Empresa i Treball també va destacar que una altra de les prioritats en aquesta legislatura és promoure els sistemes extrajudicials de resolució de conflictes entre consumidors i  empreses, «ja que la mediació i arbitratge són mecanismes àgils, senzills, gratuïts i efectius per resoldre les reclamacions de consum per vies extrajudicials». 

Amb aquesta finalitat, des de l’Agència Catalana del Consum  «engegarem campanyes per impulsar l’adhesió al Sistema Arbitral de Consum, com a segell de qualitat per a les empreses», va assenyalar el conseller.

Alhora va assegurar que «serem persistents a reclamar al govern espanyol que es modifiqui la legislació estatal vigent pel que fa a l’arbitratge», que preveu el caràcter voluntari del sistema per a ambdues parts, consumidor i empresa, perquè «volem que l’arbitratge esdevingui un sistema obligatori per a les empreses en reclamacions d’imports inferiors a 3.000 euros».

‘A prop teu’, testimonis per a empoderar els consumidors

Amb l’objectiu de reforçar el paper de l’ACC com a principal organisme públic de defensa dels drets de les persones consumidores i difondre els serveis que ofereix a la ciutadania, l’organisme acaba de presentar la campanya ‘A prop teu’.

Es tracta d’una sèrie de vídeos testimonials que recullen casos reals d’incidències relacionades amb la contractació de serveis o la compra de productes. Totes elles, resoltes gràcies a la intervenció de l’ACC, i mitjançant la mediació i l’arbitratge de consum o per l’actuació de la inspecció de consum

Els casos inclouen la cancel·lació d’un vol, la suspensió d’un viatge o el canvi de dates d’un concert, entre altres situacions.


 


 

Adaptar la llei als nous hàbits de consum i realitats socioeconòmiques

Torrent va anunciar també «la revisió i actualització de la Llei 22/2010 del Codi de Consum de Catalunya, per adaptar-la als nous hàbits de consum i als canvis socioeconòmics que s’han produït en els darrers 11 anys».

La reforma preveu desenvolupar el concepte de consum responsable, en el sentit més ampli, per millorar la protecció del medi ambient, potenciar una economia més circular i evitar el sobreendeutament de les famílies o el malbaratament alimentari.

També es contempla reforçar la protecció dels col·lectius de consumidors més vulnerables, o la incorporació com a infracció de consum de les conductes sexistes o l’ús d’estereotips de gènere en la publicitat o en la contractació.

Un altre dels aspectes destacables és l’adaptació de la norma als nous models de consum a través d’Internet, especialment pel que fa a les relacions de consum mitjançant plataformes digitals

Entre altres aspectes, es determinarà la responsabilitat d’aquells que intervenen en les contractacions en línia com a intermediaris i, a més, es prohibirà la publicació de ressenyes que no corresponguin a persones consumidores reals.

Finalment, el conseller ha explicat que un altre objectiu prioritari és «donar un nou impuls a l’Escola del Consum de Catalunya com a eina fonamental per promoure un consum conscient i responsable, amb sensibilitat social i ambiental». 

Alhora, ha d’esdevenir un «ens de referència per a la formació i la recerca en matèria de consum per a professionals, empreses, organitzacions consumidoristes, mitjans de comunicació, agents clau i administracions públiques catalanes».