El director de l’Agència Catalana del Consum, Francesc Sutrias, presentant els resultats de l’estudi

L'ACC analitza la compra estàndard a Catalunya sota criteris de consum responsable

L'estudi analitza l’oferta de productes en els establiments amb major quota de mercat a Catalunya, en base a criteris de proximitat, producció ecològica i generació de residus

L'Agència Catalana del Consum ha impulsat l'estudi 'Anàlisi de la cistella estàndard de la compra sota criteris de consum responsable', que ha estat elaborat per la fundació Rezero. En aquest, s'assenyala que l'11% del pes de la compra a Catalunya són envasos d'un sol ús. D'aquests, només un 7,7% són envasos —o part d'envasos— superflus i prescindibles.

L'estudi que s'ha fet té un objectiu clar: conèixer i analitzar l'oferta de productes i el cost de la cistella de la compra estàndard a Catalunya, tenint en compte criteris de proximitat, producció ecològica i generació de residus.

Fomentar les bones pràctiques a la ciutadania

El director de l'ACC, Francesc Sutrias i Grau, i la directora general de Rezero, Rosa García, presentaven els resultats d'aquest estudi. Una anàlisi «que vol ser una eina per incentivar l’adopció de mesures perquè Catalunya transiti cap a un model de producció i consum basat en el residu zero i l'economia circular», ha assenyalat Sutrias.

A tot això, afegeix que «amb aquesta iniciativa volem aportar coneixement a la ciutadania i fomentar les bones pràctiques i l'autoregulació a partir de la conscienciació dels actors econòmics, que cada vegada són més conscients de l’impacte ambiental que té el consum en la sostenibilitat del planeta».

A més, el director de l'ACC ha remarcat el gran compromís que té el Govern «amb la transició ecològica, el consum responsable, la prevenció de residus i la sostenibilitat».

L'Agència Catalana del Consum, entre totes les seves tasques, col·labora amb altres organismes públics. Especialment ho fa amb l'Agència de Residus de Catalunya, «perquè el país transiti cap a un model de producció i consum basat en l'economia verda».

Amb aquest objectiu clar, l'ACC treballa «per actualitzar la Llei del Codi de consum». D'aquesta manera, es vol contribuir a la reducció de residus en l'àmbit comercial.

La directora de Rezero, per la seva banda, destaca que «cal que administració i empreses treballin plegades per garantir un consum sota criteris de racionalitat i sostenibilitat amb relació a la preservació del medi ambient, que queda recollit en el Codi de Consum de Catalunya, però que no sempre estan a l’abast de la ciutadania».

García ha explicat que l'estudi inclou un apartat on es recullen diverses mesures a impulsar amb l'objectiu de reduir envasos d'un sol ús i productes sobreenvasats. Alguna d'aquestes idees són el foment de la venda a granel i la implantació de sistemes que facilitin l'ús d'envasos retornables.

L'estudi

Per poder fer l'estudi impulsat per l'Agència Catalana del Consum, Rezero ha escollit establiments de les cadenes de distribució amb la quota de mercat més elevada a Catalunya i mercats tradicionals. 

En aquest han participat Carrefour, Eroski, Mercadona, Lidl, bonÀrea, Bonpreu-Esclat, Consum i Dia, a més del Mercat de la Concepció de Barcelona i el Mercat de la Independència de Terrassa.

La cistella de la compra estàndard s'ha definit escollint les categories d'aliments més consumides. Dins d'aquestes, l'aliment o aliments més consumits. En total, 18 productes entre els quals s'inclouen patates, llet, pa, ous, pasta, refresc de cola i pizza preparada, entre altres.

Durant el mes de març de 2021, es van visitar cadascun dels establiments. En aquests es van comprar els productes en els diversos envasats disponibles. 

D'aquesta manera s'ha pogut calcular l'impacte ambiental associat a cada tipus d’envàs segons tres variables: generació de residus, emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i grau de reciclabilitat o reutilització.

Les conclusions de l'estudi

L'estudi 'Anàlisi de la cistella estàndard de la compra sota criteris de consum responsable' posa de manifest que l'11% del pes de la compra estàndard a Catalunya són envasos d'un sol ús. Aquest és un percentatge elevat, tenint en compte que estan fets de materials de poc pes.

A més, un 7,7% d'aquests envasos o parts dels mateixos són superflus i prescindibles. Això vol dir que es podrien eliminar sense cap mena d'afectació en el procés de distribució, comercialització i conservació del producte.

L'estudi també assenyala que sis de cada deu productes de la cistella podrien comprar-se a granel, tenint menys impacte ambiental, però a la pràctica només es venen a granel tres de cada deu. Els que són més fàcils de trobar a granel són les fruites i les verdures, seguits dels productes de carnisseria, xarcuteria i peixateria.

D'altra banda, l'estudi indica que actualment sis de cada deu productes es comercialitzen preenvasats. Això és per sobre del 16,7% que hi hauria si s'envasés seguint els criteris de sostenibilitat. 

Pel que fa a l'oferta de productes de proximitat, l'estudi indica que en més de la meitat dels productes (60,7%) de la cistella de la compra estàndard es poden trobar de proximitat.

Un percentatge que en els mercats tradicionals arriba fins al 83,33%, és a dir, vuit de cada deu productes. Pel que fa a la mitjana d’aliments de producció ecològica, se situa en el 43,12%.