Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Foto de bitllets de 50 euros.

Així pots saber si tens dret a la 'paga' de fins a 1.400 € del Govern el 2023

Coneix la pensió de 1.400 € que oferirà el Govern el 2023

El 2023 la prestació que cobren milers d'espanyols de la Seguretat Social arribarà a més de 1.400 €. Es tracta d'una ajuda econòmica molt important a la qual, però, no tothom hi té dret. Per saber si pots aspirar a cobrar-la, no et perdis els requisits que demanen.

El Govern va anunciar, dins dels seus Pressupostos Generals de l'Estat per al pròxim any, una millora considerable de les pensions al nostre país. Una de les prestacions que es veurà incrementada és la coneguda com a pensió per incapacitat permanent. Amb els canvis aplicats, alguns dels beneficiaris d'aquesta ajuda tindran dret a una paga de fins a 1.432,51 €.

Què és exactament la pensió per incapacitat permanent?

La pensió contributiva per incapacitat permanent es concedeix a aquells que, per problemes de salut, perden la capacitat per exercir les funcions amb normalitat. Qualsevol persona que hagi patit un accident o malaltia té dret a demanar aquesta compensació econòmica a través de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Cal tenir en compte que dins del reconeixement d'incapacitat permanent hi ha diferents graus. La Seguretat Social concedirà el reconeixement convenient en funció del tipus de malaltia, les causes fisiològiques patides i la possibilitat d'incorporació laboral. L'ingrés de la prestació variarà segons el grau assignat i la quantia pot anar dels 564,32 € fins als 1.432,51 €.

Segons la base reguladora, es pot diferenciar fins a quatre graus d'incapacitat permanent: parcial, total, absoluta i gran invalidesa. La quantia mensual rebuda serà diferent segons el nivell d'invalidesa i dependència concedit. També es tindrà en compte l'edat del beneficiari i si té cònjuges o no a càrrec seu.

50 euros
La prestació per incapacitat permanent variarà segons el grau assignat. | Getty Images

Quina classe de prestacions per incapacitat hi ha?

Segons allò que es va aprovar en els Pressupostos Generals, s'estima que les pensions per al 2023 es distribuiran de la manera següent.

1. Incapacitat total per a beneficiaris menors de 60 anys

Els titulars que tinguin menys de 60 anys i pateixin una incapacitat permanent total, en cas de tenir un cònjuge a càrrec seu, tenen dret a una compensació de 569,24 € mensuals. Així mateix, si no tenen cònjuge a càrrec seu, se'ls atorgarà una quantitat de 564,32 €.

2. Incapacitat total per a beneficiaris entre 60 i 64 anys

La quantia varia per a aquelles persones que tinguin entre 60 i 64 anys. Els beneficiaris amb cònjuge a càrrec obtindran una paga de 893,34 €. Si no en tenen a càrrec, l'ingrés serà de 722,46 €. Les persones dins aquesta franja d'edat que no tinguin cònjuge rebran 675,20 € al mes.

3. Incapacitat absoluta o total per a beneficiaris de 65 anys o més

Als pensionistes de 65 o més anys que pateixin una incapacitat total se'ls assignarà una paga de 952,83 €, en cas de tenir cònjuge a càrrec. La quantia serà de 732,95 € mensuals per a aquelles persones que no en tinguin a càrrec i de 772,21 € per a les que no tinguin cònjuge.

4. Incapacitat permanent parcial per a majors de 65 anys

Les persones majors de 65 anys reconegudes amb una incapacitat permanent parcial tindran dret a una paga de 952,83 € mensuals en el cas de tenir cònjuge a càrrec. Pels pensionistes que no en tinguin a càrrec, la quantia assignada serà de 732,99 € al mes. Així mateix, els que no tinguin cònjuge rebran una compensació de 772,21 €.

5. Incapacitat permanent de Gran Invalidesa

Les persones que pateixin una incapacitat permanent de gran invalidesa amb cònjuge a càrrec rebran una paga de 1.432,51 € al mes. L'ingrés serà de 1.099,42 € per a persones amb cònjuge, però no a càrrec seu. Aquells sense cònjuge seran beneficiaris d'una pensió de 1.158,38 €.

Procés per demanar la pensió per incapacitat permanent

Si creus que tens dret a una pensió per incapacitat permanent, pots demanar la sol·licitud a la Seguretat Social. Els presentats han de lliurar la documentació necessària i emplenar un qüestionari perquè el Tribunal Mèdic de l'INSS pugui reconèixer el grau d'invalidesa adequat.

És aconsellable acudir prèviament a un especialista privat perquè valori la situació i les possibilitats d'accés a la compensació. Un cop enviada la petició, el sol·licitant haurà d'esperar la validació de la Seguretat Social. El procés de resolució pot ser de quatre o cinc mesos aproximadament.