Home comptant bitllets

Així queden les pensions de jubilació al gener: de 1.300 a més de 3.000 euros

Amb l'entrada del nou any es produirà una actualització de les pensions

Les pensions de jubilació patiran una actualització a partir del proper 1 de gener. Els beneficiaris d'aquest tipus de prestacions veuran millorades les condicions el 2023. La majoria oscil·laran entre els 1.300 i una mica més de 3.000 euros.

Totes s'adaptaran a l'increment de l'IPC dels dotze últims mesos, que va quedar fixat en el 8,46%. Aquest percentatge serà semblant per a la majoria, però no tots el notaran en els seus ingressos de la mateixa manera. Principalment perquè hi ha persones que cobren més d'una pensió, com ara la de jubilació i viduïtat.

Per què la pujada no serà igual per a tots els jubilats?

En general, la pujada mitjana de les pensions serà de 1.300 euros bruts més a l'any. Es dividiran en 14 pagues de 93 euros. El proper any s'assolirà la pensió mitjana més elevada de la història, que quedarà fixada als 1.187 euros mensuals.

Una cosa semblant passarà amb aquells que perceben la paga màxima. Per primera vegada es depassarà la barrera dels 3.000 euros, arribant a assolir els 3.059,23 euros al mes. Per part seva, la mínima quedarà limitada als 743,22 euros.

La paga de Nadal és molt esperada pels jubilats
Les pensions oscil·laran entre els 742 i els 3.000 euros | Getty Images

Cal aclarir que aquests increments no es notaran de la mateixa manera a les pensions contributives. En el cas de la mínima estarà condicionat a si el beneficiari compta amb un cònjuge a càrrec seu. Si fos així, els diners que percebrien serien 966,19 euros, que suposen 76 euros més respecte a l'actualitat.

Si no té cònjuge, la prestació es reduiria a aquests 743,22 euros esmentats anteriorment. La pujada es limitaria a 61 euros més. Aquells que s'hagin retirat de la vida laboral abans del gener del 2023 percebran al mes 107 euros més de mitjana. La seva pensió va quedar estipulada a 1.364 euros. Però, els nous jubilats apreciaran un benefici més gran. Passaran a cobrar 129 euros més, amb una mitjana al mes de 1.647 euros.

Com queden la resta de pensions?

Les pensions de viduïtat quedaran fixades als 846 euros mensuals, amb un repunt de 66 euros de mitjana. Per part seva, les d'orfandat augmentaran en 41 euros fins als 525 euros al mes.

Pel que fa als beneficiaris d'una pensió a favor familiar, l'increment serà de 54 euros. Les mensualitats ascendiran fins a 694 euros. Estan pensades per als que convisquin o depenguin econòmicament d'algú que hagi mort en els darrers temps.

Què passarà amb les pensions no contributives?

A Espanya hi ha unes 440.000 persones que cobren una pensió no contributiva. En el cas d'aquests, les continuaran percebent el 2023 d'acord amb el 15% elevat el juny del 2022. Al principi es va pactar que aquesta mesura s'estengués únicament fins a finals d'aquest any.

Però l'acord per als pressupostos generals de l'Estat també incloïa aquesta decisió per a l'exercici següent. Per tant, els beneficiaris d'aquest tipus de prestacions, més baixes que les contributives, continuaran ingressant 70 euros mensuals més al mes.

Per què algunes persones decideixen avançar la jubilació?

En vista de la situació, són molts els treballadors que optaran per retirar-se abans que finalitzi l'any. Sobretot per dos motius bàsics. En primer lloc per la incertesa del sistema de pensions, que es va endurint amb el pas del temps.

A més, la pujada de les mateixes també convida molta gent a jubilar-se abans d'hora. En poques feines aconseguiran aquest augment del sou del 8,46% que s'espera per al 2023. Ho veuen com una bona oportunitat per deixar la vida activa i començar a gaudir d'una pensió de jubilació.

NOVETAT WHATSAPP: Fes clic aquí per llegir GRATIS les notícies més destacades de Catalunya al WhatsApp