Caixabank

Sorprenent anunci de CaixaBank: ajudes per als clients que paguen el seu habitatge

CaixaBank s'uneix a les mesures proposades pel Govern

Amb la pujada de la inflació, el Banc Central Europeu (BCE) ha decidit augmentar els tipus d'interès. Aquesta mesura ha repercutit a la vida de tots, sobretot, d'aquelles persones que tenen una hipoteca.

La pujada dels tipus d'interès ha fet que pugi l'Euríbor. Aquest és l'índex que regula els crèdits hipotecaris, cosa que ha provocat que siguin molts els propietaris que pensin com poden afontar-lo.

Això és un fet que afecta, en major mesura, els crèdits hipotecaris de tipus variable. De fet, aquests han estat els més perjudicats a causa de les variacions. Molts propietaris han vist com la seva hipoteca ha augmentat fins a 200 euros en només uns mesos.

CaixaBank s'uneix a la iniciativa del Govern

Amb aquest panorama, des del Govern han proposat una sèrie de mesures que tenen com a objectiu disminuir la pressió econòmica que pateixen les famílies. Sobretot, el paquet s'orienta a les persones que estan en situació de vulnerabilitat.

Les mesures es concentren en l'amortització dels crèdits de manera anticipada, però també en la conversió de les hipoteques. CaixaBank, en aquest context, ha estat una de les primeres entitats bancàries a unir-se a la iniciativa de l'Executiu, ja que aquesta té un caràcter voluntari.

Foto del logo de CaixaBank.
CaixaBank s'uneix a les mesures del Govern. | Europa Press

Aquestes són algunes de les mesures de CaixaBank per ajudar les famílies

Des de CaixaBank s'han publicat recentment totes les mesures que es pretenen dur a terme per millorar la situació de les famílies. Encara que no hi ha totes les mesures que es prendran, sí que destaquen algunes de les més importants. L'objectiu és afavorir que els hipotecats en situació de vulnerabilitat no pateixin per afrontar el seu crèdit.

1. Congelació de la quota

Una de les mesures consisteix a congelar la quota hipotecària durant dotze mesos. A més, s'hi suma un tipus d'interès menor sobre el principal ajornat. També es preveu allargar el termini del préstec fins a set anys en cas que sigui necessari.

2. Període de carència

Una altra de les mesures es basa en oferir un període de carència de dos anys i un allargament de set anys per a aquelles persones amb rendes menors de 25.000 € anuals. Això sí, per beneficiar-se'n, més del 50 % del salari ha d'anar destinat a la hipoteca.

CaixaBank
Les mesures consisteixen a canviar el tipus d'hipoteca, allargar-ne el préstec o congelar-ne la quota. | EP

3. Canvi d'hipoteca

Una de les mesures més esperades que es preveu ara és el canvi de tipus d'hipoteca. És a dir, permetre que aquesta passi de tipus variable a fix sense cap mena de comissions per amortització o per canvi de crèdit. Això seria una solució per a molts propietaris.

4. Altres mesures que cal tenir en compte

A les tres primeres, considerades com les més importants, s'uneixen unes altres mesures que tenen el mateix objectiu. Per exemple, s'ofereix una garantia dels beneficis, fins i tot en cas que el crèdit es transfereixi a un tercer.

D'altra banda, els deutors tenen l'oportunitat de sol·licitar la dació en pagament durant 24 mesos des que es dugui a terme la sol·licitud de reestructuració. Així mateix, es preveu la revisió de l'estudi de solvència per part de l'entitat, en aquest cas, des de CaixaBank.

Les entitats bancàries es poden unir de manera voluntària

Una de les coses que cal tenir en compte és que qualsevol de les mesures que hem vist són voluntàries. És a dir, les entitats bancàries poden dur-les a terme o no. No obstant això, són de compliment obligatori una vegada subscrites.

De moment, l'únic banc que ha comunicat que s'unirà a les mesures del Govern és CaixaBank. Tot i això, entitats com ara Santander, BBVA o Banc Sabadell també han expressat la seva voluntat per adherir-se a aquest pla i a les bones pràctiques.

NOVETAT WHATSAPP: Fes clic aquí per llegir GRATIS les notícies més destacades de Catalunya al WhatsApp