Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Un matrimoni fa comptes, mentre que al cercle es veuen diversos bitllets

L'ajuda de més de 700 euros del Gobierno per a la qual no tenen en compte la renda

Molts ciutadans es poden convertir en beneficiaris d'aquesta prestació si compleixen uns requisits independents de la seva situació econòmica

Moltes famílies tenen serioses dificultats per arribar a final de mes. La inflació, l'encariment del nivell de vida i l'augment dels tipus d'interès passen factura a molts ciutadans. En resposta a aquesta situació, el Gobierno ofereix una sèrie d'ajuts, temporals i permanents, destinats a les llars més necessitades i als col·lectius més vulnerables.

Aquests beneficis estan dissenyats perquè la població tingui recursos per cobrir les necessitats bàsiques. Moltes persones han de destinar gran part del seu salari al lloguer, cosa que resta poder adquisitiu per afrontar totes les despeses restants.

L'ajuda a la dependència, un alleugeriment per a moltes famílies

Una d'aquestes ajudes fonamentals és “l'ajuda a la dependència”, gestionada per les comunitats autònomes. Aquesta prestació no considera els ingressos familiars sinó les necessitats individuals de cada persona, independentment de la seva edat. Per accedir a aquest benefici, cal demostrar la residència mínima de cinc anys a Espanya, amb almenys dos anys consecutius.

L'avaluació de la dependència es duu a terme segons el que estableix la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Aquesta avaluació, feta per professionals, determina el grau de dependència de cada persona.

La dependència es pot classificar en tres nivells. Hi ha la moderada (Grau I), que són les persones que requereixen ajuda almenys una vegada al dia per a tasques bàsiques. També hi ha la dependència severa (Grau II), que s'aplica a les persones que necessiten assistència diverses vegades al dia per fer activitats bàsiques.

Finalment, el Grau Dependència (Grau III) és el nivell més greu, i el tenen aquelles persones que necessiten el suport total d'altres per fer tota mena de tasques. Són ciutadans que poden experimentar una pèrdua total d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial.

Tot queda recollit en un Programa Individual d'Atenció que especifica el tipus d'ajuda necessària, sigui en forma de serveis específics o prestacions econòmiques. El Reial decret 675/2023 estableix les quanties mínimes i màximes dels ajuts econòmics a la dependència per a l'any 2024.

Pel Grau I, les ajudes van des dels 100 euros fins als 313,50 euros. Per al Grau II poden oscil·lar entre els 150 i els 445,30 euros, si l'import va destinat al servei. Si és una prestació econòmica d'assistència personal, pot pujar fins a 747,25 euros.

Pel que fa al Grau III, l'import màxim també és de 747,25 euros, però el mínim puja a 200.

Quantitats a cobrar segons el grau de dependència

Grau de dependènciaMínimMàxim
Grau I100 €313,50 €
Grau II150 €445,30 €
Grau I o II d'assistència personal100 o 150 €747,25 €
Grau III200 €747,25 €