Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo whatsapp
Imatge de fons d'un cartell d'una oficina del SEPE amb una dona amb gest d'aprovació

El SEPE té una ajuda de més de 14.000 euros per als qui tenen càrregues familiars

L'ajut es podrà percebre durant un període màxim de 30 mesos i suposa un extra de fins a 14.400 euros

Els treballadors amb càrregues familiars que hagin esgotat la prestació contributiva per desocupació i continuïn sense feina poden cobrar el subsidi familiar que ofereix el SEPE. Es tracta d'un ajut que puja com a màxim a 14.400 euros i que es pot cobrar durant 30 mesos, com a màxim.

Des del SEPE són conscients de com pot ser de complicat trobar una nova feina quan es tenen responsabilitats familiars. Per aquest motiu, ofereixen una ajuda extra per desocupació als que no treballen i tenen escassos recursos.

Requisits a complir per obtenir aquesta ajuda

Per cobrar el subsidi per a aturats amb responsabilitats familiars del SEPE, cal complir certs requisits. En primer lloc, cal estar aturat i inscrit com a demandant de feina almenys un mes després d'esgotar l'atur.

Així mateix, cal haver consumit aquesta prestació completament i complir les condicions del compromís d'activitat. Entre elles, destaquen no rebutjar ofertes de feina, buscar feina de forma activa i respondre a les convocatòries del SEPE.

D'altra banda, també cal tenir responsabilitats familiars i no tindre rendes de més del 75% de l'SMI, excloses les pagues extraordinàries. El 2024, aquesta quantia és de 850,5 euros.

Quantia i durada del subsidi per càrregues familiars

El subsidi per ajut familiar del SEPE és aquest any de 480 euros mensuals (un 80% de l'IPREM). Si el darrer contracte laboral va ser a temps parcial, aquesta quantia s'ajustarà de forma proporcional a la jornada.

Quant a la durada, es determina segons l'edat del sol·licitant i de l'atur que hagi consumit:

  • Aturats menors de 45 anys que hagin esgotat una prestació menor a 4 mesos: el subsidi es concedirà durant 18 mesos, arribant a cobrar 8.640 euros.
  • Aturats menors de 45 anys que hagin consumit atur més de 4 mesos: el subsidi augmentarà fins als 24 mesos, arribant a cobrar 11.520 euros.
  • Aturats majors de 45 anys que hagin consumit una aturada menor a 4 mesos: el subsidi es donarà durant 24 mesos, arribant a cobrar 11.520 euros.
  • Aturats més grans de 45 anys que hagin esgotat una prestació de més de 4 mesos: el subsidi s'incrementa fins als 30 mesos, arribant a cobrar 14.400.

D'altra banda, des del SEPE avisen que l'ajut no s'ofereix per la durada total, sinó que s'hi estableixen períodes de 6 mesos i, si se segueixen complint els requisits, es prorroga.