Dues persones a les portes d?una oficina del SEPE, amb un mà amb diversos bitllets

Els ajuts del SEPE que pots demanar si no treballes i has esgotat tots els subsidis

Un terç de desocupats a Espanya reben algun tipus de prestació gràcies al temps cotitzat o per garantir un ingrés mínim

Des del gener del 2023 fins al desembre d'aquest any, la taxa d'atur va baixar més d'un punt. Es tracta de la xifra més baixa des del 2007.

El gener del 2024, el nombre de persones aturades va créixer fins a situar-se en 2.767.860. Això significa que, en relació amb el mes anterior, va experimentar una pujada de més de 60 mil persones en situació d'atur.

Un terç del total d'aquestes persones reben algun tipus d'ajuda o prestació del SEPE. Algunes perceben aquests diners gràcies al temps cotitzat i altres reben algun tipus d'ajuda que pugui garantir un ingrés mínim.

Per als que quedin fora d'aquestes cobertures, o ja les han esgotat, l'Oficina d'Atur ofereix diferents remuneracions sempre que es compleixin una sèrie de requisits.

Quins són aquests ajuts del SEPE?

A continuació s'enumeren aquells ajuts o rendes de què et pots beneficiar si has esgotat totes les prestacions del SEPE:

Ingrés Mínim Vital

Més de 2,15 milions de persones reben aquesta renda que va adreçada a persones o famílies amb menors en situació de vulnerabilitat. Aquesta renda és compatible amb altres ingressos com ara una nòmina o pensió. A més, no té data de caducitat sempre que el beneficiari compleixi una sèrie de requisits.

El subsidi extraordinari per desocupació

Està dirigit a aturats de llarga durada que hagin esgotat totes les prestacions. Per poder beneficiar-se d'aquest subsidi cal estar inscrit com a demandant de feina.

La seva durada és de sis mesos i només es pot demanar una vegada. Es cobra un total de 480 euros al mes.

La Renda Mínima d'Inserció

S'adreça a persones amb risc d'exclusió social. Poden rebre-la aquelles persones menors de 65 anys que siguin demandants de feina. Té una durada d'11 mesos.

Subsidi dirigit a majors de 45 anys sense càrregues familiars

Els més grans de 45 anys també poden sol·licitar un subsidi de 480 euros mensuals. Una dada important és que no cal que tinguin càrregues familiars per a això, i pots beneficiar-te'n durant 6 mesos.

Subsidi a majors de 52 anys

També hi ha una altra ajuda per als majors de 52 anys. La quantia a percebre és la mateixa que la de més grans de 45 que hagin esgotat la prestació contributiva. Una dada rellevant és que aquest tipus de prestació pot beneficiar el demandant fins que compleixi l'edat de jubilació.