Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Una mà agafant bitllets que surten d'un caixer automàtic

L'ajut de 450 euros de l'Estat: els requisits que has de complir per a cobrar-lo

Es tracta d'una ajuda adreçada a aquelles persones amb una experiència laboral de menys d'un any

L'ocupació és un dels problemes endèmics del nostre país, que s'ha agreujat des de la crisi econòmica de 2008, arran de la qual són milers les persones que necessiten ajudes. Des de llavors, Espanya no ha estat capaç d'assolir els baixos índexs d'atur que van marcar rècord el 2006, amb «tan sols» el 8,3% de la població a l'atur. Després de l'esclat d'aquella enorme crisi financera, la taxa anual d'atur no ha baixat mai del 13,8%, arribant a fregar el 26% el 2012.

Les dades, doncs, confirmen el que és una realitat del dia a dia al nostre país: una part important de la població activa no aconsegueix trobar feina. Això els obliga a sobreviure mitjançant ajudes de l'Estat, a través del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Avui en dia, i segons les últimes dades oficials, un total de 3.614.339 persones cobren algun tipus de prestació per desocupació.

Poc més de 450 euros: l'ajuda de l'Estat si has treballat menys d'un any

Quan ens referim al SEPE, sovint tendim a pensar que tots els ajuts que atorga aquest organisme es limiten a la prestació per desocupació. Alguns també pensen en l'ajuda específica per a persones de més de 52 anys. Però el servei públic d'ocupació disposa també d'altres línies d'ajudes que van destinades a cobrir situacions molt particulars i dispars.

Una d'elles és una ajuda específica per a aquelles persones que es troben sense feina havent treballat menys d'un any. Aquest subsidi, molt menys popular que el de l'atur i el de majors de 52 anys, també es pot sol·licitar a través de les oficines del SEPE. Ara bé, no tan sols es requereix haver treballat menys d'un any, sinó que hi ha una sèrie de requisits que s'han de complir per a cobrar-lo.

Els quatre requisits bàsics per a cobrar l'ajuda de 450 euros de l'Estat

Tal com es pot llegir a la pàgina web del SEPE, s'han de complir quatre regles perquè el sol·licitant cobri aquesta prestació. Les repassem a continuació:

  • Cal haver cotitzat per atur durant almenys 90 dies, és a dir, tres mesos. Aquest és el requisit prioritari en el cas de tenir càrregues familiars. Si no se'n tenen, el llindar ascendeix fins als sis mesos, és a dir, els 180 dies cotitzats. En cap dels dos casos s'ha d'haver cotitzat més de 360 dies a l'any, ja que llavors es té dret al subsidi per desocupació habitual.
  • Cal estar en situació real d'atur, a més de notificar-ho legalment en una oficina regional d'atur o del SEPE.
  • Cal inscriure's com a demandant d'ocupació en una de les oficines autonòmiques d'atur o al mateix SEPE. A més, cal romandre en aquest registre durant tot el temps en què es cobri el subsidi. També és obligatori subscriure el compromís d'activitat del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
  • No es poden percebre rendes mensuals brutes que superin els 712,50 euros. Aquesta xifra és, concretament, el 75% del valor del salari mínim interprofessional (SMI). Si, pel motiu que sigui, es cobren rendes que superen aquesta xifra, no es tindrà dret a l'ajut.

L'ajuda de 450 euros es pot cobrar durant màxim 21 mesos

A partir d'aquí, si es compleixen els requisits exposats, s'ha de determinar quant de temps es pot cobrar aquesta prestació de poc més de 450 euros. Per a conèixer amb detall la durada d'aquest subsidi es tenen en compte dues variables: d'una banda, la del temps que s'ha cotitzat; de l'altra, la de les càrregues familiars.

D'aquesta manera, els beneficiaris que no tinguin càrregues familiars tan sols podran cobrar aquest subsidi durant mig any. Recordem que, tal com ja hem exposat prèviament, cal que les persones sense familiars al seu càrrec hagin treballat un mínim de sis mesos per a cobrar el subsidi.

Pel que fa a les persones que sí que tenen familiars al seu càrrec, la cosa canvia de manera substancial. Si han cotitzat durant 3, 4 o 5 mesos, cobraran el subsidi durant el mateix període de temps cotitzat. Si, en canvi, han cotitzat sis mesos o més, es pot prolongar fins a un total de 21 mesos.

En aquest cas, el període de cobrament de la prestació inicialment és de sis mesos, però un cop esgotat, es pot prorrogar diverses vegades. Així doncs, es poden aplicar dues pròrrogues de sis mesos i una més, de tres mesos, fins a arribar al màxim, que són 21 mesos.

Aquestes són, doncs, les circumstàncies en què es pot sol·licitar el cobrament d'aquesta prestació d'una mica més de 450 euros. Es tracta d'un ajut menys freqüent, però també disponible al Servei Públic d'Ocupació Estatal.