Imatge d'una persona comptant bitllets de 50

Alerta d'Hisenda: el màxim de diners que et poden donar sense que t'investiguin

Hisenda controla amb lupa determinats moviments de diners

Hisenda ha fet saltar les alarmes sobre els diners màxims que pots rebre sense que els tècnics comencin a investigar-ne la procedència. Moltes vegades, no som conscients que la lupa dels tècnics d'Hisenda és molt llarga. Així és, ja que els nostres moviments bancaris estan estrictament controlats, per així combatre les activitats il·legals com el blanqueig de capitals.

És possible que alguna vegada algú de la teva família s'hagi plantejat donar-te una determinada quantitat de diners, sigui per comprar un habitatge, un cotxe o assumir una despesa inesperada. Però possiblement hauries de descartar aquesta possibilitat per por que Hisenda t'investigués.

Quan es tracten de donacions, que és una cessió, sobretot de diners, caldrà que ho declarem a l'Agència Tributària. I és que, ens veurem amb l'obligació d'assumir el pagament d'impostos per aquest traspàs. En qualsevol cas, quan es tracten de quantitats petites, aquest organisme no sol ser especialment controlador.

És més freqüent que posin la lupa sobretot als imports elevats de diners. Cal aclarir que quan es tracta d'una donació, ens referim al traspàs de diners, béns o immobles, i el donant encara és amb vida. Guarda moltes similituds respecte a una herència, amb la diferència que la cessió en aquest cas es fa un cop mort el donant.

Cal conèixer la diferència entre donació i herència

A més a més, també hi ha una sèrie d'aspectes que fan que es distingeixin amb facilitat. Quan parlem d'una donació, ens referim a una transferència totalment voluntària i que presenta un resultat positiu. És a dir, no implica cap mena de càrrega.

Imatge d'una dona recollint diners a través de les finestretes del banc
A partir d'una certa quantitat, Hisenda comença a investigar | Getty Images

Per la seva banda, a les herències també pot comportar una cessió de deutes. Els hereus hauran d'assumir-les encara que el mort no l'hagi deixat per escrit al testament. Per tant, la primera opció es presenta com la més rendible per diferents motius, com acabem de comprovar.

La cessió de diners també implica unes responsabilitats fiscals

Amb la cessió de diners o immobles en vida també caldrà retre comptes amb l'Agència Tributària. És el que es coneix amb el nom d'impost de successions i donacions. Tot i això, algunes comunitats han optat per eliminar-lo, com és el cas de la Regió de Múrcia.

Si escau, quedaran exempts de l'esmentat gravamen les persones del grup de parentiu III. Aquest faria referència a germans, nebots, oncles i ascendents i descendents per afinitat, com gendres, sogres, fillastres o padrastres.

Des d'Hisenda s'encarreguen d'aclarir les condicions que han d'afrontar els que facin, per exemple, préstec entre familiars. Asseguren que estan «obligats a presentar declaració o autoliquidació per aquest impost pels béns i els drets que adquireixin per donació». També «qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït i inter vivos».

El termini que hi ha és de 30 dies hàbils, que comença a comptar a partir de l'endemà de la signatura del contracte. Per tant, es tracta d'un tràmit obligatori al qual s'han d'enfrontar tots aquells que hagin de fer un traspàs de diners o immobles.

Una quantitat màxima que quedarà al marge del control d'Hisenda

L'Agència Tributària sol ser molt estricta pel que fa al moviment de diners. De fet, resulta molt complicat escapar-se del control quan es tracten de quanties molt elevades.

En general, si l'import es troba per sota dels 3.000 euros no hi sol haver gaires problemes, ja que no és precisament una xifra que estigui gaire vigilada per Hisenda. Cal recordar que les entitats bancàries no tenen l'obligació d'informar sobre els moviments que estiguin per sota d'aquesta quantitat.

Així que si tens previst rebre properament una donació o una quantitat de diners inferiors als 3.000 euros pots estar tranquil. L'Agència Tributària no ha de reparar en aquesta transacció.

No obstant això, una altra cosa ben diferent és quan l'operació es duu a terme amb una certa regularitat. Si és així, el més probable és que aixequi sospites i hagis de donar explicacions a aquest organisme.