Muntatge amb diversos nens i nenes asseguts usant el mòbil i un senyal de prohibició

Alerten d'un altre efecte nociu en els nens que passen molt temps amb el mòbil

Els nens menors de dos anys podrien desenvolupar efectes negatius en les seves habilitats sensorials a causa del mòbil

Segons l'Acadèmia Americana de Pediatria, els nens menors de dos anys no han de tenir cap contacte amb telèfons mòbils, televisions, tauletes o altre tipus de dispositius electrònics. El temps d'exposició a la pantalla o screen time podria causar efectes negatius en les capacitats sensorials.

Certs estudis realitzats anteriorment ja alertaven de les conseqüències en l'ús de les noves tecnologies en nens. La reducció de l'activitat física, més sedentarisme, fins i tot més retard comunicatiu o dificultat per dormir.

L'ús desmesurat del mòbil pot perjudicar la salut del menor

L'última investigació publicada per la revista JAMA Pediatrics adverteix que l'ús desmesurat del mòbil podria desencadenar en comportaments atípics. Per això l'acadèmia adverteix que en nens menors de dos anys el risc podria ser més gran.

Així ho demostra un estudi realitzat per la Universitat de Drexel a 1.471 nens de 12, 18 i 24 mesos. Els resultats es van avaluar 33 mesos després, mitjançant el perfil sensorial infantil/nen petit (ITSP). Es tracta d'un qüestionari dissenyat per saber com els nens processen allò visual, auditiu o olfactiu.

Els resultats associen alts índexs de relació segons l'edat. La disminució de les habilitats sensorials en nadons de 12 mesos podria veure's afectada als 33 mesos. Per tant, la probabilitat de desenvolupar comportaments atípics podria augmentar en un 105%.

Els nadons de 18 mesos podrien veure afectades les seves capacitats en un 23% si se'ls exposa a una hora diària davant de la pantalla. Al cap de 24 mesos, cada hora addicional augmentaria les probabilitats en un 20%.

Què és el processament sensorial?

El processament sensorial s'encarrega de fer servir la informació que el cos rep dels cinc sentits. Si alguna d'aquestes capacitats es veu alterada, es manifesta a través del comportament, però també en els sistemes sensorials d'integració.

Els nens amb problemes sensorials experimenten massa o poca estimulació dels sentits. Per exemple, els nens amb autisme o hiperactivitat tenen comportaments sensorials atípics.

A més, hi ha tres sistemes sensorials d'integració. El sistema vestibular, el propioceptiu i l'interoceptiu:

      - El sistema vestibular s'encarrega de proporcionar equilibri i orientació al capdavant.

      - El propioceptiu serveix per orientar els músculs del cos, proporciona informació sobre la posició i el moviment.

      - Mentre que l'interoceptiu dicta la informació als òrgans interns del cos, com ara l'estómac.