Clients a la terrassa d'un bar

Noves multes per incomplir mesures contra el coronavirus: Fins a 600.000 euros

Ja estan en vigor al ser publicades al DOGC

Entren en vigor les sancions establertes pel Govern davant l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la covid-19, després de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Les infraccions molt greu estaran castigades amb multes d'entre 60.001 i 600.000 euros. Són considerades molt greus la celebració d'actes o activitats que hagin estat expressament prohibides o suspeses per les autoritats pel risc que suposen per a la salut de la població en relació amb la Covid-19.

Amb la mateixa sanció es castigarà l'incompliment de les mesures d'higiene o de l'aforament quan es produeixi un risc molt greu per la salut.

També es penalitza amb la multa més elevada, l'incompliment reiterat de l'aïllament domiciliari pels positius de covid-19 o dels contactes estrets d'un cas confirmat. A més el fet de no comunicar a l'autoritat competent casos de sospita o diagnòstic de malaltia.
 

D'altra banda, es consideren infraccions greus, amb multes de 3.001 a 60.000 euros l'incompliment dels límits d'aforaments de seguretat o dels horaris d'obertura i tancament.
 

Pel que fa a l'incompliment de l'obligació de l'ús de la mascareta o el seu ús inadequat, es considera una infracció lleu, sancionable amb 100 euros. Aquesta categoria d'infraccions lleus es castiguen amb sancions de fins a 3.000 euros.


Seran els ajuntaments de Catalunya i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, els qui exerciran les funcions de vigilància, inspecció i control del que preveu aquest Decret llei.

Un bar de Lleida, exemple del que no s'ha de fer

Precisament aquesta mateixa setmana, la Guàrdia Urbana de Lleida obria un expedient a un bar després de trobar a un grup de 15 clients que estaven consumint a l'interior. Cal recordar que a la capital del Segrià, els establiments només poden obrir les terrasses. 

Així, amb la publicació d'aquesta normativa, el propietari podria afrontar una sanció d'entre 60.000 i 600.000 si les autoritats consideren que ha comès una infracció molt greu. Serà l'autoritat competent, en aquest cas l'Ajuntament de Lleida, qui ha de valorar si es considera que han celebrat una activitat no permesa que sigui castigada amb les sancions més greus.