Autopista

Aquests són els cotxes que no estan obligats a pagar l'impost de circulació

Tot i que l'impost de circulació és un requisit obligatori per a tots els vehicles, hi ha algunes excepcions

A Espanya hi ha vehicles que no estan obligats a pagar l'impost de circulació. Tot i tractar-se d'un tràmit obligatori per a la majoria, no tots els conductors han d'abonar aquest tribut. La Llei recull algunes excepcions en què els titulars dels turismes queden exempts d'abonar aquest gravamen.

Tal com se sap, per poder circular legalment per carretera cal complir amb els requisits reglamentaris establerts. Així mateix, els conductors hauran d'abonar el pagament d'una assegurança obligatòria, passar la ITV quan calgui, i tenir el carnet i el permís de conduir vigents. Si no és així, els vehicles es quedaran sense permís de mobilitat i els titulars hauran d'afrontar una multa en funció de les infraccions comeses.

Els vehicles que no han de pagar l'impost de circulació

Dins de la normativa també hi ha l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), popularment conegut com l'impost de circulació. És un abonament que tots els vehicles de motor han de pagar obligatòriament. Aquest import permet als conductors poder desplaçar-se lliurement amb el seu turisme per les carreteres públiques de tot el país.

Tot i que l'impost de circulació és un requisit obligatori per a tots els titulars de vehicles, hi ha algunes excepcions. Per als transports que pertanyin a l'Exèrcit de Terra, l'Exèrcit d'Aire o a la Marina, l'IVTM no existeix.

Interior d'un vehicle militar
Els vehicles militars no estan obligats a pagar l'impost de circulació | GETTY IMAGES

El motiu és que són considerats part de la defensa nacional i, per tant, s'inclouen a l'article de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial Decret Legislatiu 2/2004).

En aquest sentit, els turismes que formen part de les Forces Armades estan exempts de pagar l‟impost de circulació. De la mateixa manera, no ho hauran de demostrar mitjançant cap document que els identifiqui com a defensa nacional.

Els vehicles oficials de l'Exèrcit també tenen un altre avantatge. I és que, a diferència dels altres, poden tenir el domicili a la localitat de Madrid sense tenir en compte la direcció provincial que dugui a terme la matriculació.

Tot i això, els vehicles de les Forces Armades no són els únics que es troben dins de l'excepció. Les ambulàncies i altres transports d'assistència sanitària, els automòbils per a persones amb mobilitat reduïda, els transports públics, els tractors i la resta de maquinària agrícola i els vehicles per a col·leccionistes també estan exempts de pagar l'impost de circulació.

Quant ens poden cobrar per l'impost de circulació?

Per a la resta de vehicles, com ara cotxes, motocicletes, camions, o furgonetes, l'impost de circulació és un requisit obligatori. L'IVTM es paga anualment a l'ajuntament de la localitat on es troba domiciliat el vehicle. No obstant això, la quantitat del gravamen esmentat pot ser diferent en funció de cada municipi.

Així mateix, els ajuntaments poden contemplar altres excepcions que facin variar-ne el cost. El model de cotxe, la cilindrada del motor, l'any de matriculació o la combustió del vehicle són algunes de les característiques que cal tenir en compte. A la pàgina web del govern d'Espanya podeu consultar la quantitat de l'impost corresponent a cada municipi.

Cotxes
Els ajuntaments tenen llibertat de fixar l'import de l'impost de circulació | GETTY IMAGES

Com es paga l'impost de circulació?

El titular del vehicle ha de ser qui faci el pagament de l'IVTM. L'ingrés es fa anualment, a partir de l'1 de gener de cada any, a la localitat que correspongui la direcció fiscal del turisme. Com a requisit, cal que el municipi coincideixi amb el que estigui empadronat el titular.

Quan sigui oportú, tots els titulars de vehicles rebran la factura amb l'impost corresponent. El pagament es podrà fer a través de les entitats financeres habilitades o, directament, a l'ajuntament del municipi.

Per liquidar aquest gravamen cal esperar rebre la carta de pagament corresponent i ingressar la quantitat concreta en alguna de les entitats bancàries habilitades o domiciliar el pagament directament.