Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo whatsapp
Una mare i una filla somriuen en un saló, i al cercle, el logo de l'Agència Tributària

Aquests són els jubilats que no han de fer la Declaració de la Renda el 2024

Algunes persones més grans de 65 anys tenen la possibilitat de no tributar certs ingressos i gaudir de diverses exempcions

La campanya de la Declaració de la Renda comença el 3 d'abril. Milions d'espanyols han de retre comptes a Hisenda i presentar els seus ingressos. El dubte de saber si sortirà a pagar o a tornar sempre hi és, però ja està disponible l'esborrany per conèixer un resultat estimat.

Les gestions es podran fer per telèfon, per Internet o presencialment. No obstant això, cal conèixer les diferents exempcions i beneficis disponibles, especialment per a aquells a la tercera edat. L'Agència Tributària ofereix una sèrie d'avantatges per a les persones més grans de 65 anys, que poden deduir alguns impostos i no declarar alguns ingressos.

Quins ingressos poden estar exempts a la Renda dels més grans de 65 anys?

Un dels principals avantatges està relacionat amb les ajudes públiques i pensions diverses. L'Agència Tributària assenyala que les prestacions públiques per acolliment de persones amb discapacitat o més grans de 65 anys no es declaren. Les ajudes econòmiques d'institucions públiques a aquests col·lectius que financin la seva estada a residències o centres de dia també estan exemptes, però sota certes condicions de renda.

  • Prestacions reconegudes per la Seguretat Social o entitats alternatives per una incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.
  • Pensions per inutilitat o incapacitat permanent del règim de classes passives.
  • Prestacions obtingudes per persones amb discapacitat corresponents a aportacions a sistemes de previsió social, fins a un cert límit anual.
  • Prestacions econòmiques públiques relacionades amb les cures a l'entorn familiar i assistència personalitzada. Només aquelles derivades de la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a persones en situació de dependència.

A més, les persones més grans de 65 anys no estan obligades a declarar les transmissions de l'habitatge habitual, com ara herències, venda o un canvi de titularitat. També s'hi inclouen els guanys patrimonials derivats d'aquesta transmissió.

Així mateix, la transmissió d'elements patrimonials que es reinverteixin en rendes vitalícies també en queden exemptes. Això no obstant, l'import total s'ha de destinar en un termini de sis mesos a una renda vitalícia assegurada que proporcioni un ingrés fix. Finalment, les quantitats rebudes de la hipoteca inversa tampoc no tributen a l'IRPF.

Aquestes exempcions són molt beneficioses per a la gent gran, rebaixa les càrregues fiscals i tenen avantatges a l'hora de presentar la Declaració de la Renda.