No oblidis gestionar aquests tràmits en cas que un familiar mori

Aquests són els vuit tràmits que cal fer al més aviat possible quan mor un familiar

Fer els tràmits en el termini indicat és imprescindible

És complicat enfrontar-s'hi, però no fer-ho pot portar grans problemes. Quan mor un familiar proper, cal dur a terme una sèrie de tràmits per complir la legalitat.

Això és molt important si no volem maldecaps. A més, també cal tenir en compte que no es poden cometre errors. El desconeixement no pot ser una excusa per no fer bé les coses.

D'altra banda, també cal tenir presents els terminis. Si no, podríem tenir problemes amb el fisc o pot existir la possibilitat que no rebem uns diners que ens corresponen.

Això és el primer que has de tenir en compte

Abans d'iniciar qualsevol tipus de tràmit, la primera cosa que cal tenir a mà és el DNI de la persona morta. Si escau, també servirà el passaport. Tanmateix, si no hi tenim, no podrem dur a terme les gestions necessàries.

Un DNI espanyol
Comptar amb el DNI del mort és imprescindible | Europa Press

També cal conèixer si el mort tenia una assegurança de decessos i saber-ne les cobertures. Si no, caldrà començar demanant un pressupost a les funeràries pertinents abans de començar.

Aquests són els 8 tràmits que has de fer quan mor un familiar

En cas que ja hagis dut a terme els passos anteriors, només queda iniciar els vuit tràmits obligatoris que sempre cal seguir quan mor un familiar proper.

1. Certificat de defunció

El certificat de defunció és un document oficial que acredita la mort de la persona. La seva importància és màxima, ja que és necessari per poder inscriure aquesta defunció al Registre Civil.

S'obté a partir del metge i, en el cas que el mort tingui una assegurança de decessos, està cobert pel mateix. A més, els serveis de la funerària també ho solen cobrir.

2. Inscripció al Registre Civil

Quan passin 24 hores des de la mort de la persona, cal dur a terme la inscripció de la defunció al Registre Civil. Això cal fer-ho al municipi on hagi succeït.

Aquest tràmit sol estar cobert per l'assegurança o la funerària. Tot i això, és imprescindible per poder aconseguir la llicència d'enterrament. Quan el registre atorgui la llicència, es pot enterrar o incinerar la víctima.

3. Certificat literal de defunció

Aquest certificat és una còpia exacta de la informació que hi ha al Registre Civil sobre la mort. Es pot aconseguir dies després de la inscripció al jutjat i, de forma general, la funerària és l'encarregada d'oferir-ne diferents còpies.

Foto d'un home gran fent la declaració de la rendan a la seu d'Hisenda.
Saltar-se els tràmits pot provocar problemes amb Hisenda | Europa Press

4. Baixa a la Seguretat Social

En cas que el difunt estigui percebent qualsevol tipus de prestació de la Seguretat Social, cal comunicar la defunció en un màxim de 30 dies.

Això es pot fer a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Socialper estalviar temps. També es pot dur a terme de forma presencial a qualsevol dels seus centres.

5. Certificat d'Últimes Voluntats

Després de 15 dies hàbils de la mort, es pot aconseguir el certificat de darreres voluntats. Aquest servirà per conèixer si hi ha testament i quin notari és el responsable del document.

Si no n'hi ha, els hereus hauran de dur a terme una declaració davant de notari per demostrar que són els successors. D'altra banda, hauran de gestionar el quadern particional amb vista a repartir els béns del difunt.

6. Assegurances

En cas que no se sàpiga si la víctima tenia una assegurança de vida o accidents, el que cal fer és anar al registre general d'assegurances. Allí es pot consultar després de 15 dies després de la mort.

7. Pensió corresponent

Si cal sol·licitar una pensió per viduïtat o orfandat, aquest és un tràmit que es pot fer en qualsevol moment després de la mort. Tot i això, si es presenta després de tres mesos, es poden perdre diners.

8. Impost de Successions i Donacions

Finalment, cal tenir en compte que hi ha un termini de sis mesos per liquidar l'impost de successions i donacions. És a dir, aquest és el temps que tenen els hereus per gestionar l'herència.