Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Un home treballa davant de l'ordinador i apunta en un paper, i al cercle, bitllets de 50 euros

L'empresa t'ha d'avançar el sou, si així ho demanes?

Molts treballadors necessiten un avenç de la seva nòmina en casos puntuals per enfrontar-se a diverses despeses

De manera general, poden sorgir diverses despeses grans a què els treballadors s'han d'enfrontar fins i tot abans d'haver cobrat el sou del mes. Per aquest motiu, una de les preguntes que es repeteixen més és si l'empresa està obligada a avançar el salari si així ho demanes.

Són moltes les raons per les quals un treballador es pot veure obligat a sol·licitar un avenç a la nòmina. No obstant això, no sempre es té clar si l'empresa hi accedirà o fins i tot si hi està obligada segons la normativa vigent.

L'empresa està obligada a avançar-te el sou?

Per aclarir dubtes com més aviat millor, has de saber que l'empresa sí que està obligada a avançar-te el sou. Així ho estableix l'article 29 de l'Estatut dels Treballadors, que considera aquest avenç com un dret més de l'interessat.

Com diu el text: “El treballador i, amb la seva autorització, els seus representants legals, tindrà dret a percebre, sense que arribi el dia assenyalat per al pagament, bestretes a compte del treball ja realitzat”. Això sí, aquests avenços poden tenir límits segons el conveni.

Quina quantitat de la nòmina pot avançar l'empresa

Seguint el que estableix la normativa, es permet sol·licitar un avenç de la nòmina pel temps que ja s'ha treballat. És a dir, l'empresa està obligada a anticipar aquests dies.

En el cas que estiguis en el dia 15 del mes, només podràs sol·licitar que t'avancin aquests 15 dies. I així successivament. No obstant això, hi ha convenis col·lectius que regulen la quantitat que cal avançar i la poden limitar, per exemple, a un 90%.

Una persona maneja bitllets d'euro, i al cercle, una cartera amb bitllets i monedes
L'Estatut dels Treballadors recull l'obligació de l'empresa a avançar el sou | Ptnimages, Kiki Nunchi

Aspectes clau a tenir en compte en sol·licitar l'avançament

Tenint la resposta clara, també resulta clau conèixer altres aspectes relacionats amb la bestreta de nòmina que, com a treballador, has de tenir en compte.

Quants diners cobraràs després

Si sol·licites un avenç, aquest es restarà al teu sou habitual. És a dir, a final de mes, el que cobraràs és la diferència entre el salari mensual i aquesta bestreta de què ja has gaudit.

Pagues extraordinàries

A la llei només es contempla poder sol·licitar un avançament de la part proporcional del treball sense tenir en compte les pagues extres, però el conveni pot establir el contrari.

De manera habitual, els qui tenen prorratejada la paga extra i obtenen el sou en 12 pagues, solen poder gaudir de la bestreta conjunta, ja que el tràmit és més senzill.

Dies no treballats

També hi ha la possibilitat de sol·licitar un avançament pels dies no treballats. En aquest cas, però, l'empresa no té l'obligació de concedir-ho. Alguns convenis sí que poden incloure'l.

Com pots sol·licitar l'avançament del sou

Dins l'Estatut dels Treballadors no s'estableix el procés per sol·licitar la bestreta. Això no obstant, és recomanable fer-ho per escrit i justificar els dies en què s'ha treballat.

La norma sí que indica que l'empresa està obligada a lliurar al sol·licitant un rebut del pagament de l'avançament. Per tant, la majoria de les empreses ja estan preparades i compten amb aquests models.

D'altra banda, no hi ha un temps concret perquè l'empresa ingressi l'avançament del sou. De manera general, se sol fer ràpidament, ja que és un tràmit que sol estar relacionat amb una urgència per al treballador.