Un cambrer atenent els seus clients

Avís dels advocats als treballadors que treballen per Nadal i per Any Nou a Catalunya

Revelen si ens poden obligar a treballar aquests dies festius

S'acosta el Nadal i a molts treballadors els sorgeixen dubtes sobre les seves jornades laborals. Per a la majoria d'empleats, tant la nit de Nadal com la nit de Cap d'Any es presenten com a festius, però alguns professionals hauran d'anar al seu lloc de treball. Advocats especialitzats en aquesta matèria s'encarreguen d'aclarir si ens poden obligar a treballar aquests dies i com se'ns podria compensar.

Des de Legálitas revelen que «tots els treballadors tenen dret a 14 festius a l'any». Comptaran amb un «caràcter retribuït i no seran recuperables». Així ho preveu l'Estatut dels Treballadors a l'article 37.2.

És cert que en determinats sectors es treballa amb total normalitat davant de l'augment de l'activitat en aquestes jornades. Les companyies tenen la capacitat de decidir que els empleats es presentin als seus llocs aquests dies. Tot i això, a canvi s'han de comprometre a compensar-los amb una altra jornada equiparable de descans o mitjançant una compensació econòmica.

La forma de procedir en aquest sentit apareixerà recollit al conveni col·lectiu de cada sector. Hi ha la possibilitat que sumin un dia més de descans al pla setmanal o al període de vacances. De vegades, tant empresa com assalariat poden decidir de manera conjunta quin sistema de compensació escullen, sigui econòmic o amb dies lliures.

Els advocats d'aquesta companyia assenyalen a La Razón que hi ha professionals que es contracten de manera exclusiva per a festius i caps de setmana. Per tant, tenen l'obligació d'assistir al lloc aquell dia.

Sanitaris amb roba anticovid en un hospital
El treball als hospitals no s'atura ni durant el Nadal | GTRES

 

Un treballador pot negar-se a presentar-se al seu lloc de treball?

Arribat el moment, a més d'un el vencerà la mandra i possiblement li passarà pel cap la possibilitat de quedar-se a casa. Tot i això, cal deixar clar que els empleats no poden negar-se a anar a treballar. En cas contrari, corren el risc de ser sancionats per no complir les seves obligacions.

Faltar al lloc pot ser sancionat de manera dura per part de l'empresa. Entre altres coses, suposaria la pèrdua de sou d'aquesta jornada. Això no obstant, el treballador té la possibilitat de formular una reclamació si ho considera oportú.

Això sí, ha d'acreditar que la seva absència ha estat provocada per algun motiu justificat. Des que se l'avisa del càstig compta amb un període de 20 dies per efectuar la reclamació.

Es guanya més un dia festiu que un ordinari?

Al conveni col·lectiu apareixerà tot el referent als mètodes de compensació dels festius, siguin en gaudi o amb diners. Assenyalen que la jurisprudència, generalment, considera que les hores treballades en festiu s'han d'augmentar un 75% respecte al sou diari. Així, adquiririen la mateixa rellevància que les extraordinàries.

Una altra cosa ben diferent és el que passaria amb aquells que són contractats només per a caps de setmana i festius. La companyia no tindria obligació de pagar-los aquesta bonificació per treballar en jornades festives.

Imatge de 'La Puerta del Sol' durant el Nadal
Moltes persones es veuen obligades a treballar durant les festes de Nadal | GTRES

 

Quina és la situació del sector hostaler i tèxtil?

La regulació de cada sector depèn de cada conveni col·lectiu. En qualsevol cas, el que queda clar és que sempre hi ha d'haver una compensació per exercir una tasca durant un festiu.

Des de Legálitas es pronuncien sobre els diferents convenis. En el cas de l'hostaleria de Madrid, es recull que els festius treballats es compensaran sumant-se a les vacances anuals. Tot i això, també hi ha l'opció de fer-ho com a descans continuat en un altre període.

Pel que fa al conveni de comerç tèxtil de la capital, es recull que el valor de l'hora extra puja al 150% sobre l'ordinària, sempre referint-nos a festius i diumenges. Quan hi ha una compensació per descans, la proporció serà d'una hora i 45 minuts per hora extra feta.