Policia portant un DNI a la mà

L'avís que ha fet la policia als que hagin de renovar el DNI el 2024

El cos de seguretat ha posat a disposició dels ciutadans que ho requereixin una sèrie d'equips mòbils per fer els tràmits

El DNI és un dels documents més importants que hi ha. No només per a la identificació d'una persona, sinó que exerceix una funció essencial en molts altres àmbits de la vida quotidiana. És imprescindible anar controlant la data de caducitat i renovar-lo, fins i tot abans d'arribar al dia en qüestió, per evitar conseqüències greus i sancions rellevants.

Per això, és fonamental demanar cita amb antelació a la comissaria pertinent i acudir el dia assignat. Tot i això, la Policia Nacional ha anunciat una sèrie d'excepcions en cas que l'usuari tingui dificultats per desplaçar-se.

El cos de seguretat ha incorporat uns equips mòbils que s'encarregaran d'anar als domicilis. Ells procediran amb la renovació del DNI per a aquelles persones amb problemes de mobilitat.

Què cal fer per renovar el DNI des de casa?

Segons informa la policia a la seva pàgina web, la persona que sol·liciti aquest servei haurà de presentar una sèrie de documents per acreditar-ne l'estat físic. El familiar o cuidador que estigui amb la persona malalta ha d'emplenar un formulari amb les dades personals i el del seu representat/da. Així mateix, cal tenir una fotografia del titular que completarà el tràmit i aportar un certificat mèdic que justifiqui la incapacitat d'aquesta persona.

D'altra banda, la Policia Nacional demana la partida de naixement en cas de ser la primera inscripció. També a la renovació del DNI amb canvi de dades.

Si una de les modificacions afecta un trasllat de domicili, cal tenir un certificat o volant d'empadronament, i s'ha d'haver expedit amb una antelació de 3 mesos. No obstant això, si aquesta persona permet als agents revisar les vostres dades en Sistema de Verificació de Dades de Residència, no serà necessari aquest últim document.

Així mateix, cal presentar un altre certificat mèdic, disponible a farmàcies. També lliurar els certificats oficials establerts per cada comunitat autònoma i que estiguin reconeguts amb la capçalera del Servei de Salut corresponent.

Pel que fa al DNI electrònic (DNI-e), s'ha habilitat un formulari que autoritza el desplaçament d'un funcionari al domicili. Aquest tindrà la capacitat per complir tots els processos necessaris per obtenir aquest document.

L'interessat, en cas de facilitar-ne el permís, accepta que la persona desplaçada pugui custodiar el document. També la clau personal d'accés (PIN) fins al lliurament al titular del DNI.