Una dona amb una capsa marxa del seu treball

L'avís de la Seguretat Social a tots els catalans que estan cobrant l'atur

Si treballes i estàs cobrant l'atur, podries rebre una multa de més de 180.000 €

Tots sabem que, quan estem inscrits com a demandants de feina, des del Servei d'Ocupació Pública Estatal (SEPE) ens envien una sèrie d'obligacions i deures. Aquestes normes les hem de complir si volem percebre els subsidis per desocupació sense cap penalització.

Així, al web de la Seguretat Social n'indiquen dos nivells segons la gravetat de la infracció: lleu i greu. Una de les quals abordarem serà el fet de treballar mentre cobrem l'atur, és a dir, rebre l'ajuda per desocupació alhora que estem fent una activitat laboral

La Seguretat Social pot embargar l'atur?

Potser has fet unes «hores extres» en una empresa pensant que ningú et descobrirà o li has donat una «ajuda econòmica» al teu cap perquè no t'hagi de donar d'alta a la Seguretat Social… Tots dos casos són considerats com un frau en aquesta institució i ara entendràs per què.

Imatge d'una persona teletreballant.
El SEPE podria multar-te si has comès una infracció greu. | PIXABAY

La normativa de la Llei sobre Infraccions i Sancions a l'Ordre Social (LISOS) tipifica tres possibles infraccions derivades de no donar d'alta un treballador. L'article 23.1 defineix com a falta greu quan no es dona d'alta el treballador que està rebent ajudes econòmiques incompatibles amb el treball per compte d'altri:

«Donar ocupació com a treballadors a beneficiaris o sol·licitants de pensions o altres prestacions periòdiques de la Seguretat Social, el gaudi de les quals sigui incompatible amb el treball per compte d'altri, quan no s'hagi donat d'alta a la Seguretat Social amb caràcter previ a l'inici de la seva activitat».

Les infraccions per desocupació si estàs treballant

A conseqüència d'aquesta infracció, l'empresa està cometent una infracció molt greu i les sancions actuals van des dels 6.251 € fins als 187.515 €, depenent-ne del grau.

També es considera una infracció al treballador en els casos on es compatibilitzi el treball amb les subvencions per desocupació o amb altres ajudes de la Seguretat Social que siguin incompatibles.

Aquestes sancions s'aplicaran segons la regulació del text refós de la Llei general de la Seguretat Social. S'extingirà la prestació de desocupació i reintegrament de tot allò percebut per desocupació o també es podrà veure exclòs al treballador el dret de percebre qualsevol prestació econòmica durant un any, així com el dret a participar en cursos de formació professional.

Subsidi per desocupació compatible amb les pràctiques

D'altra banda, la prestació per desocupació sí que és compatible amb algunes opcions laborals com ara aquelles que siguin a temps parcial, col·laboració social o programes de substitució de persones treballadores en formació, entre d'altres.

Aquesta possibilitat també contempla aquelles persones que estan rebent una beca per les pràctiques. Des del web del SEPE aclareixen que les pràctiques formatives i el subsidi per desocupació són compatibles quan es donin les circumstàncies requerides.

Les pràctiques que realitzi l'estudiant en entitats públiques o privades han d'estar incloses en el pla d'estudis i que es facin en el marc de col·laboració entre l'entitat i la institució de formació (graus, universitat i màsters). A més, aquestes pràctiques no els han d'ocupar el major temps possible ni exigir exclusivitat, ja que han d'estar disponibles per complir les obligacions del SEPE com ara la cerca activa d'ocupació. 

Així, la remuneració econòmica de la beca ha de servir per compensar les despeses derivades de les pràctiques: material de treball, locomoció, allotjament o manutenció.

Quan és incompatible cobrar l'atur durant les pràctiques?

Aquells casos on les prestacions per desocupació i beques o pràctiques seran incompatibles és quan les pràctiques no laborals no estan vinculades a un pla d'estudis, que suposin estar dins del Règim General de la Seguretat Social com a assimilats a treballadors per compte d'altri.

Tampoc serà compatible en cas de participar en programes de formació vinculats a estudis universitaris o de formació professional que incloguin la realització de pràctiques formatives, curriculars o no, que, sense donar lloc a una relació laboral, suposi una contraprestació econòmica i donar-se d'alta a la Seguretat Social.

Imatge del logotip de WhatsAppNOVETAT WHATSAPP: Clica aquí per rebre GRATIS i en EXCLUSIVA les notícies, novetats i últimes hores de PENSIONS al WhatsApp!