Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo whatsapp
Imatge de fons duna persona en cadira de rodes i una altra dun cartell del Ministeri dOcupació i Seguretat Social

Avís de la Seguretat Social: les feines incompatibles amb la incapacitat permanent

En funció de la gravetat de la incapacitat permanent podràs o no treballar en els anys que et queden fins que arribi la jubilació

Hi ha persones que es veuen privades de poder treballar la resta de la vida per algun tipus d'incapacitat. Haver patit un accident o malaltia greu o tenir algun tipus de discapacitat en són, habitualment, causa. En aquests casos la seva economia es complica, ja que sense feina no tenen ingressos.

És per això que hi ha la pensió per incapacitat laboral. D'ella n'hi ha, principalment, quatre tipus, de menor a més gravetat.

  • Incapacitat permanent parcial per a la professió habitual.
  • Incapacitat permanent total per a la professió habitual.
  • Incapacitat permanent absoluta per a tota feina.
  • Gran invalidesa.

La menys greu és la incapacitat permanent parcial. Per contra, la de més gravetat és la gran invalidesa. Aquesta darrera s'aplica quan el treballador amb una incapacitat permanent absoluta també necessita una assistència constant d'una altra persona.

El que molta gent no sap és que fins i tot amb una incapacitat permanent pots tenir feina. Tot depèn de l'ofici que exerceixes i del risc que aquest suposi per a tu, també segons quina incapacitat tinguis.

La gravetat de la incapacitat, clau per saber quines feines pots tenir

La incapacitat parcial no obliga el treballador a abandonar el seu lloc ni a rescindir amb l'empresa, de fet, tal com s'explica a la web del Ministeri de Treball i Economia Social, aquesta "és compatible amb el desenvolupament de qualsevol mena d'activitat laboral". De fet, pot continuar treballant mentre rep la prestació corresponent.

Aquesta quantia és una indemnització d'un pagament únic igual a les darreres 24 mensualitats de la base reguladora del treballador, per la qual cosa no és una pensió com a tal.

Amb la incapacitat permanent total encara hi ha la possibilitat de tenir una feina. Tot i això, l'afectat no ho pot fer en la seva professió habitual i ha de buscar una activitat compatible amb les seves limitacions.

Aquesta mena d'incapacitat és el que es concedeix quan l'afectat queda inhabilitat per a "la realització de totes o de les tasques fonamentals d'aquesta professió sempre que es pugui dedicar a una altra de diferent".

No obstant això, a la incapacitat permanent total hi ha una excepció, que es tracta de la qualificada. Es pot donar el cas per a la persona que "per la manca de preparació i per les circumstàncies socials i laborals del lloc de residència es presumeixi la dificultat d'obtenir ocupació en activitat diferent de l'habitual".

En aquest cas la prestació a rebre és més alta i no pot compatibilitzar la seva pensió amb cap activitat laboral i, si ho fa, se li traurà la valoració de qualificada.

Logo de WhatsAppNOVETAT WHATSAPP: Clica aquí per rebre GRATIS i en EXCLUSIVA les notícies, novetats i últimes hores de PENSIONS al WhatsApp!

En què puc treballar si la incapacitat és de gran invalidesa?

La incapacitat permanent absoluta i la gran invalidesa representen els nivells més elevats d'invalidesa permanent reconeguts. Tots dos graus indiquen que les lesions, seqüeles o símptomes del treballador són tan incapacitants que li impedeixen fer qualsevol mena de professió o ofici.

Tot i aquesta limitació, les persones amb incapacitat permanent absoluta o gran Invalidesa poden treballar, en alguns casos. Tenen la possibilitat de compatibilitzar la pensió amb la realització de certes activitats laborals. Aquest dret és fonamental, ja que la Seguretat Social no pot negar l'oportunitat de treballar a un ciutadà.

Segons la Seguretat Social, aquestes persones poden fer activitats només si són compatibles amb el seu estat. Tot i això, a partir de l'edat d'accés a la jubilació, es torna totalment incompatible amb l'ocupació per compte propi o d'altri.

Hi ha una clau perquè una activitat laboral sigui considerada compatible amb la incapacitat permanent absoluta o la Gran Invalidesa. I és que el lloc de treball s'ha d'ajustar completament a les necessitats del treballador, tenint-ne en compte les limitacions. La Seguretat Social s'encarregarà d'avaluar si la feina proposada és adequada ateses les circumstàncies del treballador.

És important destacar que, independentment de la compatibilitat amb la pensió, hi ha una obligació. Si es fan feines que es poden incloure en algun dels règims de la Seguretat Social cal donar-se d'alta i cotitzar. A més, cal informar l'entitat gestora d'aquesta situació.

Al cap i a la fi, és senzill, els treballadors amb incapacitat no poden treballar en aquells llocs de treball en què es veuen limitats per la seva pròpia incapacitat. És a dir, podran tenir qualsevol ocupació que no empitjori la seva condició o en què es vegin limitats per ella.