Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Un home adult revisa un document, i al cercle una oficina del SEPE

Avís de SEPE: per això no dubta a treure l'ajuda per desocupació

L'organisme públic castiga severament els beneficiaris de l'ajuda a majors de 52 anys que facin una sèrie d'infraccions

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) exerceix una tasca essencial per a una part significativa de la població. Trobar feina representa un gran desafiament per a moltes persones, especialment quan s'arriba a una certa edat. Les empreses solen prioritzar perfils més joves i amb camí per recórrer, i molts aturats tenen serioses dificultats en tractar de tornar al mercat laboral.

L'organisme públic ofereix la prestació per desocupació, però, un cop s'esgota aquest ajut, els beneficiaris es poden acollir a altres subsidis. Un d'ells és el que abasta les persones més grans de 52 anys. Té diferents beneficis, com que la seva durada s'allarga fins a l'edat de jubilació i cotitza per a aquesta pensió.

Les persones que la rebin han de complir amb una sèrie de requisits. Tot i això, el SEPE ha descrit un total de 13 situacions que poden comportar la pèrdua del dret a rebre aquesta prestació. Aquestes infraccions es divideixen en tres categories segons la gravetat: lleus, greus i molt greus.

Les infraccions que et poden treure l'ajuda per a majors de 52 anys

Les infraccions lleus comprenen diferents situacions. Per exemple, la no-renovació del subsidi a través de la declaració anual de rendes, no complir amb la Cerca Activa d'Ocupació o no proporcionar la informació correcta al SEPE. Així mateix, no acudir a les crides d'agències de col·locació o les cites del SEPE o suspendre la inscripció com a demandant de feina són altres qüestions sancionables.

Cometre qualsevol d'aquestes faltes pot resultar en la suspensió del pagament de la prestació durant un mes. Una segona infracció implica una suspensió de tres mesos, i una tercera són sis mesos. El dret a rebre l'ajuda es perd definitivament a la quarta infracció.

Entre les infraccions greus hi ha la d'ocultar la baixa de la prestació i cobrar-la indegudament, rebutjar una oferta d'ocupació sense causa justificada o negar-se a assistir a formacions del SEPE. La primera vegada que s'incompleixi qualsevol d'aquests motius, se suspèn el pagament durant tres mesos. Una segona infracció comporta una suspensió de sis mesos, i una tercera elimina el subsidi.

Finalment, les infraccions molt greus inclouen cobrar el subsidi mentre es percep un sou, rebre diverses prestacions de manera simultània o falsificar documents. També enganyar el SEPE amb l'empresari per rebre l'ajuda, o no destinar el subsidi a les finalitats establertes als programes de foment d'ocupació. Cometre una única d'aquestes faltes ja pot cancel·lar la rebuda de l'ajuda per a majors de 52 anys.