Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo whatsapp
Imatge de fons d'una oficina d'ocupació del SEPE amb una altra imatge d'una persona amb les mans plenes de bitllets d'euros i una emoticona a sobre amb expressió d'ensurt

Avisen de les novetats amb el subsidi per a majors de 52 anys a partir d'aquesta data

Aquesta prestació del SEPE tindrà novetats importants d'aquí a uns mesos, i serà amb la quantitat que es cobra

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) proporciona una sèrie d'ajuts fonamentals per a moltes persones. Una de les prestacions més conegudes és la que es coneix, de forma popular, com a 'atur', adreçada als treballadors sense feina. Reincorporar-se al mercat laboral pot suposar un llarg període de temps, i aquests ingressos són necessaris per cobrir les necessitats bàsiques.

Un cop dit això, quan s'esgota l'atur, el SEPE té a disposició un altre tipus de subsidis. Hi ha l'ajuda per a més grans de 45 anys amb responsabilitats familiars, la Renda Activa d'Inserció (RAI) o el subsidi extraordinari per desocupació. Tot i això, l'ajuda per a majors de 52 destaca per sobre de la resta, ja que es pot cobrar fins a arribar a l'edat ordinària de jubilació.

Quins canvis s'implementen a l'ajuda per a majors de 52 anys?

Aquesta prestació tindrà una sèrie de modificacions a partir del pròxim 1 de juny. L'ajuda per a majors de 52 anys es converteix en un suport essencial per a les persones que arriben a aquesta edat. Trobar feina en complir certs anys resulta complicat o pràcticament impossible.

Fins ara, la quantia d'aquesta ajuda corresponia al 80% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM). És a dir, 480 euros mensuals. Tot i això, des del juny es cobrarà el 95% de l'IPREM durant els primers 180 dies.

Del dia 181 al 360, el pagament serà del 90%. A partir del dia 361, el percentatge se situarà al 80% de l'IPREM.

Actualment, IPREM és de 600 euros mensuals. Tot i això, La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, vol incrementar l'índex en un 3%, i la quantitat pujaria als 618 euros mensuals.

Tots aquests canvis van quedar recollits al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) del 20 de desembre de 2023.

Quins requisits cal complir per obtenir aquesta prestació?

Els beneficiaris han de tenir almenys 52 anys, haver cotitzat un mínim de 15 anys i tenir ingressos que no superin el 75% del Salari Mínim Interprofessional (SMI). El 2024, és de 1.134 euros, i aquest percentatge equival a 850,5 euros.

Així mateix, un altre dels requisits primordials per tenir dret a aquest ajut és haver cotitzat per desocupació, almenys, 6 anys. Per si no n'hi hagués prou, l'ajuda per a majors de 52 anys és l'única prestació del SEPE que cotitza per a la pensió.