Anlàlisi de mostres de SARS-COV2 en un laboratori

La concentració de coronavirus a les aigües residuals baixa notablement a Espanya

El resultat de l'estudi podria servir per corroborar l'impacte positiu de les mesures que s'estan prenent

Les últimes anàlisis del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic mostren que les concentracions de restes del coronavirus SARS-CoV-2 estan disminuint en les aigües residuals d'Espanya. Els estudis, que detecten la presència de fragments de l'ARN del SARS-CoV-2 -el causant de la Covid-19- en les aigües de la depuradora, van començar a realitzar-se el juliol, i en l'actualitat ja s'han realitzat 588 mostrejos en les entrades a les depuradores i 180 en les sortides.

Tot i que els resultats obtinguts fins al moment indiquen que a partir de mitjans d'agost, en totes les estacions d'aigua incloses en el projecte s'ha detectat material genètic del virus, sembla que ara comença a disminuir la seva concentració. En aquests moments s'està registrant una menor concentració del virus en les aigües residuals que durant la punta de la segona onada. Pel que, amb la precaució de les pluges -registrades a Espanya en les últimes setmanes-, fet que podria servir per corroborar l'impacte positiu de les mesures que s'estan prenent.

El ministeri publicarà a la seva pàgina web, de forma setmanal, els resultats dels mostrejos que es realitzen en les depuradores per a la vigilància de la covid-19 en aigües residuals, per poder analitzar així l'evolució de la pandèmia. Fins ara aquestes dades s'enviaven setmanalment a Sanitat i a autoritats sanitàries d'autonomies i Confederacions Hidrogràfiques, no obstant això, superada la fase de calibratge dels mètodes en els laboratoris, el Ministeri per a la Transició Ecològica els publicarà en el seu web per la seva gran utilitat per al seguiment i control de la pandèmia.

Part d'un projecte per a la Vigilància i Alerta de la Covid-19

Les anàlisis formen part del projecte per a la Vigilància i Alerta Primerenca de la Covid-19 en aigües residuals desenvolupat pel Ministeri de Sanitat i el de Transició Ecològica, amb el suport del Consell Superior de Recerques Científiques, el CEDEX i les Comunitats Autònomes, segons informa Miteco en un comunicat.

Inicialment es van seleccionar 30 estacions per al projecte, però després dels bons resultats obtinguts i la importància del mateix s'ha ampliat el nombre de depuradores a controlar. D'aquesta manera, a l'octubre es van incorporar al projecte dues noves en la Comunitat de Madrid, la de Reixes i la de Vivers de la Vila, aconseguint, en l'actualitat, un total de sis.

En les pròximes setmanes està previst incorporar noves depuradores al projecte a sol·licitud de les Comunitats Autònomes, com ara les de Melilla, Calahorra (La Rioja), Càceres i altres addicionals que s'estan consensuant en aquests moments.