Imatge de fons d'unes oficines CaixaBank amb el seu logotip i dues imatges més, una d'una mà amb bitllets d'euros i una altra d'un home amb gest sorprès i un portàtil al davant

CaixaBank anuncia el dia en què es cobra el subsidi per desocupació el març del 2024

El banc ja ha comunicat la data en què farà efectiu el pagament, però l'abonament de les prestacions pot patir retards

Amb l'arribada del mes de març, els beneficiaris del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) a Espanya volen saber quan rebran els pagaments, especialment els corresponents al subsidi per desocupació. Aquesta ajuda, essencial perquè molts ciutadans poguin cobrir les necessitats bàsiques, sol ser dipositada entre els primers dies 10 i 15 de cada mes.

No obstant això, els pagaments es poden endarrerir per diferents motius. Per tant, les persones que necessiten aquests serveis han d'estar al corrent per controlar les seves finances i planificar adequadament les despeses i les transaccions que es facin.

Qui pot accedir al subsidi per desocupació?

Per accedir a aquesta ajuda, cal complir certs requisits, que inclouen registrar-se com a sol·licitant d'ocupació i haver cotitzat, almenys, 360 dies en els 6 anys previs a la desocupació.

El SEPE, a través del seu compte a X, va informar que el pagament d'aquestes ajudes s'efectua a partir del 10 de cada mes a la majoria dels bancs i caixes d'estalvis. No obstant això, si el dia 10 coincideix amb un festiu, el dipòsit es realitza el dia hàbil següent.

Quan paga CaixaBank la desocupació aquest mes de març?

Des de la pàgina web del SEPE, s'ha confirmat que l'abonament de les prestacions corresponents al mes de març es realitzarà el pròxim dia 10. No obstant això, la data cau en diumenge, i és possible que l'ingrés es demori al dia hàbil següent, és a dir, fins dilluns 11. Els clients de CaixaBank rebran el seu ingrés dins dels terminis establerts pel Servei Públic d'Ocupació, serà dilluns 11.

Calendari de pagaments dels bancs

D'acord amb l'històric de pagaments de mesos anteriors, els principals bancs abonaran els diners en les dates següents:

Dia previst per a l'ingrés de la desocupació al març segons el banc

BancDia de l'ingrés
CaixaBank11 de març
Abanca11 de març
Banc Sabadell11 de març
Openbank5 de març
Banc Santander5 de març
Bankinter11 de març
Unicaja11 de març
Banc Mediolanum5 de març
Ibercaixa5 de març
BBVA11 de març
Cajamar11 de març
Cajasur11 de març
ING11 de març