Imatge d'un termòmetre marcant 38ºC a la Barceloneta

Vius en una gran ciutat i passes molta calor a les nits? T'expliquem el perquè

La temperatura al centre de les grans ciutats pot ser de fins a més de 8ºC superior respecte a la seva perifèria durant les nits

Les ciutats  tenen tendència a tenir unes temperatures  més elevades que les zones menys urbanitzades, especialment durant la nit. Aquesta diferència de temperatura és el que s’anomena efecte 'illa de calor'. Els edificis i carrers alteren la temperatura, la radiació solar, la humitat i els materials de construcció tenen unes propietats que absorbeixen i emmagatzemen la calor  que posteriorment, durant la nit, es va alliberant a l’atmosfera.

TºC de fins a 10ºC superiors entre el centre i les afores

La temperatura  de l’aire a les grans ciutats  poden ser de 3 a 8 ºC més elevades que les dels seus entorns rurals. La zona més calenta acostuma a situar-se en el centre del nucli urbà, però la meteorologia, l’orografia o les característiques de l'entramat urbà poden desplaçar aquest nucli càlid de l'illa de calor.

La distribució i alçada dels edificis, factor important

La forma en què es disposen els edificis afecta directament a la calor que els materials han anat absorbint del sol durant les hores diürnes. L'alçada dels edificis també afecta directament i fa de 'tap' de tal manera que a la calor  li costa més 'escapar' creant un nou fenomen  que se suma a l'illa decalor urbana. Per tant, les grans ciutats  són els entorns amb major probabilitat d’ocurrència d’aquest altre fenomen  conegut en anglès com a 'Sky View Factor', que és el factor de la proporció de cel visible des d'un carrer.

Greus problemes per les ciutats a llarg termini

La formació d’illes de calor  urbanes té diferents efectes a la ciutat, en el consum de recursos, en la salut dels habitants i en el conjunt de l’ecosistema urbà. En ser un fenomen  de distribució irregular i heterogènia tant en l’espai com en el temps, és fa difícil però definir exactament quina és la magnitud d’aquests impactes, i en alguns casos fins i tot establir-hi una relació directa amb el fenomen.