Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Un home signa un document, amb una casa en miniatura a la mà, i al cercle el logotip d'Hisenda

El canvi en la declaració de la Renda que ha agafat per sorpresa molts

Una sentència del Tribunal Suprem estableix un canvi que cal tenir en compte amb les donacions patrimonials

Des del Tribunal Suprem han donat suport a la decisió d'Hisenda i del Tribunal Econòmic Administratiu Central en relació amb la tributació de les donacions a la declaració de la Renda. Això sobre si és possible compensar les pèrdues patrimonials en donar, amb altres guanys a l'IRPF.

Quan hi ha un habitatge, les participacions d'un fons o les accions, el donatari ha de presentar l'impost de successions i donacions. Per la seva banda, el donant ha de fer el mateix a l'IRPF pel possible guany patrimonial, com si els hagués venut.

Què diu el Tribunal Suprem sobre això

En aquest aspecte, des d'Hisenda, encara que imputaven el guany patrimonial, no permetien compensar les pèrdues patrimonials. Després, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va dir que sí que és possible en una sentència del 2022.

És a dir, van donar suport que, si el contribuent dona un habitatge o accions sota el seu valor de compra, es podia imputar com una pèrdua patrimonial. Com a extra, es podia compensar amb els guanys de l'exercici i els quatre posteriors.

Diferents interpretacions segons el cas

Des del Tribunal Suprem, per la seva banda, prenen de manera literal allò que diu l'article 33.5 c de la Llei d'IRPF. Segons aquest, no computen com a pèrdues patrimonials “les degudes a transmissions lucratives per actes inter vivos i liberalitats”.

El TSJ de València, però, va interpretar el terme "degudes" ampliant-ne el context. D'aquesta manera, va estimar que la pèrdua patrimonial ha de ser un canvi en el valor del patrimoni del donant pels seus béns.

El Suprem, tot i això, ha negat aquesta interpretació assegurant que aquesta “ens portaria a allunyar-nos de la interpretació sistemàtica dels articles 34, 35 i 36 de la Llei d'IRPF”.

En ells "s'estableix la manera de calcular els guanys o pèrdues patrimonials en les transmissions oneroses i lucratives", tot recordant que no es distingeix "entre mortis causa o inter vivos".

Què passa amb la declaració de la Renda després d'aquesta sentència

A conseqüència d'aquesta sentència del Suprem, ja no es pot imputar com a pèrdua patrimonial una donació que estigui per sota del valor de compra a la declaració de la Renda.

No obstant això, sí que cal imputar com a guany, i tributar-hi, si la donació és per sobre del valor. És a dir, caldrà pagar impostos a la Renda per la donació quan el valor sigui més gran al de la seva compra.

Això s'aplica, a més de les donacions, a la tributació de la venda d'objectes de segona mà, com ara un cotxe. D'aquesta manera, cal parar atenció a aquestes dades a l'hora de presentar la declaració de la Renda davant d'Hisenda.