Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Taules i cadires d'una classe de secundària

El canvi en els exàmens de recuperació a l'ESO que es preparen per a aquest curs

S'està treballant en un esborrany que s'enviarà a totes les comunitats autonòmiques en les «pròximes setmanes»

El Govern espanyol preveu implementar canvis en el pròxim curs d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) abans del previst. El projecte de reial decret pel qual es regula l'avaluació, promoció i titulació de Primària, ESO i Formació Professional (FP) no preveu la realització d'exàmens de recuperació a l'ESO. Però sí a Batxillerat.

Així ho han explicat fonts autonòmiques consultades per Europa Press, les quals assenyalen que la previsió és que aquests exàmens de recuperació a l'ESO no es facin. Això començaria en el curs 2021-2022, que acaba d'arrencar.

Tot i això, també han indicat que es tracta d'un esborrany en procés d'elaboració que s'enviarà a totes les comunitats autònomes «en les pròximes setmanes». Afegeixen que es tracta d'una mesura a la qual han donat suport els grups de treball on participen diverses autonomies.

El document consultat per Europa Press, explica que l'avaluació durant l'etapa d'ESO sigui «contínua, formativa i integradora» i, com a Primària, les decisions sobre promoció i titulació siguin adoptades per l'equip docent després d'una convocatòria d'avaluació. Aquesta serà en acabar el curs escolar.

D'aquesta manera els alumnes de secundària promocionaran de curs quan l'equip docent consideri que les assignatures que poden haver no superat «els permeti seguir amb èxit el curs següent i s'estimi que tenen expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficia la seva evolució acadèmica».

En tot cas, passaran de curs aquells que superin les assignatures o àmbits cursats o tinguin avaluació negativa en una o dues matèries.

D'altra banda, l'avaluació de Batxillerat serà «continua i diferenciada segons les diferents matèries» i promocionarà de primer a segon, quan hagi superat les assignatures cursades o tingui avaluació negativa en dues com a màxim.

Per obtenir el títol, serà necessari que l'avaluació sigui positiva en totes les assignatures dels cursos de batxillerat. Excepcionalment, l'equip docent podrà decidir l'obtenció del títol per un alumne o alumna que les hagi superat totes, excepte una.

Tot i això, hauran de complir diverses condicions: que l'equip docent consideri que ha complert els objectius i competències vinculats al títol; que no s'hagi produït una assistència no continuada i no justificada per la seva part; que s'hagi presentat a les proves i fet les activitats per ser avaluat, inclosa l'extraordinària; i que la mitja de les qualificacions sigui igual o superior a cinc.