Telèfon mòbil

Canvi de prefix del telèfon en quinze províncies espanyoles

S'ha decidit fer aquest canvi per la saturació dels números que comencen per 9

L'estiu passat, la Comissió Nacional de la Competència (CNMC) va anunciar que els números que comencen per 9 estaven ocupats en un 85% i, per tant, prop de la saturació. Per aquest motiu, a partir de les pròximes setmanes, quinze províncies tindran nous prefixos telefònics que començaran pel número 8.

Tal com es va indicar en l'estudi realitzat per la CNCM el passat mes de juliol, no hi ha números de sobres per alimentar els telèfons fixos de totes les províncies espanyoles i, per tant, la solució per a aquest problema és ampliar el ventall.

Quines províncies tindran nous prefixos?

Les províncies amb nous prefixos seran Alacant, Almeria, Cadis, Cantàbria, Ciudad Real, Huelva, Jaén, Lleida, Lugo, Madrid, Màlaga, Salamanca, Navarra, Sevilla i València. Tanmateix, els nous indicatius provincials entraran en vigor quan la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals (SEITD) aprovi i publiqui la corresponent resolució al BOE.

Tal com s'han estat utilitzant des de fa anys en altres províncies, els números podran començar amb 8 a Madrid (prefix 815), Lugo (882), Salamanca (823) i València (869). Les trucades a números fixos podran començar per 865 a Alacant, 850 a Almeria, 842 a Cantàbria, 826 a Ciudad Real, 848 a Navarra i 854 a Sevilla.

Seguiment de la CNMC

Encara que totes les províncies espanyoles disposen de números de telèfon fixos amb 9 dígits i gairebé tots els prefixos comencen per 9, ja és habitual que comencin amb 8. Això es deu al fet que el 9 està ocupant el 85% del total. La CNMC s'encarrega del seguiment del ritme de les noves assignacions i, en cas que les províncies necessitin recursos addicionals, s'informa a la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions. 

La numeració és un recurs limitat i, per aquest motiu, el Govern elabora un Pla Nacional de Numeració que es modifica i s'actualitza quan és necessari. Per a cada servei s'estableix una sèrie de rangs determinats. Per a la numeració geogràfica cal que la primera xifra sigui 8 o 9 i la segona diferent de 0.

A més, cada província disposa del prefix i d'un o més indicatius provincials identificats per les tres primeres xifres. La valoració per part de la CNMC davant aquesta proposta d'atribució de numeració ha estat «molt positiva» després de l'informe que es va publicar a l'estiu sobre el risc de saturació del número 9.

En l'estudi, realitzat al juliol, es va assenyalar un augment de la numeració geogràfica assignada fins als 72.840.000 de números. En l'últim any, va passar de 87,7 milions de números a 88.300.000. A més, va destacar que malgrat que no hi havia risc de saturació en mitjà termini, sí que podria passar en alguna de les províncies.

Precisament l'alta ocupació del número 9 a Madrid, Màlaga i València ha suposat un desencadenant perquè s'inclogui el número 8 en els seus prefixos. El mateix ha passat amb Almeria, Huelva, Lleida i Salamanca, que al juliol ja tenien un nombre limitat de blocs lliures.

Recórrer a altres operadores

D'altra banda, no totes les operadores disposen dels seus propis recursos de numeració i, per aquesta raó, alguns han de recórrer a altres operadores.

La quantitat d'assignacions de numeració geogràfica augmenta any rere any. En 2019 van ser 1,5 milions, 300.000 més que el 2018. Els números geogràfics, els mòbils i els números de tarifa addicional no són els únics que existeixen. També hi ha molts altres tipus com els números curts, els d'accés a internet o els de consulta de números abonats.