Flama d'un fogó de gas

Canvia en la factura del gas: el que pagaràs a partir d'avui

Avui entren en vigor les noves tarifes, que ja s'aplicaran a la propera factura

En plena escalada desorbitada del preu de la llum, avui, 1 d'octubre, es produeix un altre canvi important en els subministraments a Espanya. La factura del gas natural es renova a partir d'aquest mes per a ajustar-se millor al consum real de les llars. És per això que s'implementen els nous trams aprovats pel govern espanyol, que també implicaran nous càrrecs i nous peatges.

Els primers serviran per a cobrir aquelles despeses que no s'associen a la xarxa, com recuperar el dèficit generat pel sistema. Els peatges han de servir per a les despeses del transport, la distribució o l'emmagatzematge del gas perquè arribi als habitatges.

De moment, s'introdueixen unes noves tarifes regulades (TUR) que incrementaran de manera gradual, segons el consum. En els tres trams es preveu una pujada del 0,91%, del 4,4% i del 10,6%, respectivament.

I tot malgrat que el Govern ha posat límit a la pujada, sobretot veient com al mercat internacional els preus d'aquesta energia estan disparats. De no haver-ho fet, hauria pujat un 25,8% a la TUR 1, un 36,1% a la TUR 2 i un 47,6% a la TUR 3.

La normativa que era vigent fins avui establia un total de tres trams, que es dividien segons el consum per quilowatt. El 3.1, per a consums anuals inferiors o iguals a 5.000 kWh; el 3.2, entre 5.000 i 50.000 kWh; i el 3.3, entre 50.000 i 300.000 kWh.

Això provocava que en moltes cases no es fes un càlcul real. Molts ciutadans acabaven pagant en excés per consums de trams molts més elevats. «Un client que consumia 10.000 kWh de gas a l'any pagava el mateix  que un que en consumeix 40.000 kWh», expliquen des del comparador Selectra a 'La Vanguardia'.

Finalment s'han establert 11 trams, per a reflectir millor tant el consum domèstic com l'industrial. A les llars es divideixen en quatre: RL.1, per a consums iguals o inferiors a 5.000 kWh anuals; RL.2, de 5.000 a 15.000; RL.3, de 5.000 a 50.000 i el RL.4, de 50.000 a 300.000.

Com ens afecten els nous trams per consum de gas

Els dos primers trams estan pensats per a aquells clients amb un consum baix o mitjà. Són aquells que l'utilitzen per a cuinar, escalfar l'aigua i per a la calefacció. El següent va dirigit a pimes o a comunitats de veïns amb un consum alt. L'últim tram directament és per a les grans empreses, que tenen el consum més elevat.

La majoria de comercialitzadors calculen que aquesta nova tarifa beneficiarà sobretot els que consumeixen entre 5.000 i 15.000 quilowatts, que són els que fins ara pagaven molt per sobre del que consumien.

Així doncs, a la primera TUR es passa d'un preu fix de 4,26 euros al mes a 5,44 euros. En aquest tram, el preu de consum de 0,0499 euros el kWh passa a 0,004469.

A la TUR 2 el preu fix passa de 8,02 euros a 10,23 euros mensuals. En canvi, el preu del consum baixa de 0,0425 euros a 0,04127 euros. A la TUR3 s'estableix en un preu fix de 21,99 euros i un preu de consum d'3,8726 euros.

Malgrat el lleuger augment del preu fix en el primer tram, s'espera una baixada dels preus variables. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència estima que es podria estalviar un 25%.

Una altra novetat serà el canvi del període de tarifació. Serà de l'1 d'octubre al 30 de setembre, no de l'any natural com fins ara. Aquest mes els consumidors rebran dues factures, amb els dos sistemes de tarifa fins i des de l'1 d'octubre.